HOTĂRÂRE nr.1.007 din 4 octombrie 2001
pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.252/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)


Joi, 22 octombrie 2020, 04:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.