LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informațiile de interes public
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare
  O. nr.162/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de informare și consiliere pentru persoanele cu handicap
  H.S. nr.11/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului (abrogat prin H.S. nr.11/2008)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.