LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informațiile de interes public
Fisa actului

Descriptori:

Căi de atac
reclamații la conducătorul unității instituției publice, plângere la secția de contencios administrativ, la tribunal pentru refuz liber acces la informații de interes public
L. nr.544/2001

Informație
publică
liber acces
L. nr.544/2001

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
plângeri la instanțe de contencios administrativ pentru refuz liber acces la informații de interes public
L. nr.544/2001


Miercuri, 05 octombrie 2022, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.