ORDONANȚĂ nr.80 din 30 august 2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.832/2002 privind aprobarea dotării Corului Național de Cameră "Madrigal" cu două autovehicule necesare activității specifice
  H.G. nr.882/2002 privind organizarea la București, în perioada 2-6 septembrie 2002, a Conferinței țărilor dunărene din cadrul Programului hidrologic internațional UNESCO
  H.G. nr.880/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, precum și a unor măsuri pentru desfășurarea activității acesteia
  H.G. nr.986/2002 privind organizarea celei de-a XI-a ediții a Bursei Dunărene de Turism la București în perioada 27 septembrie - 3 octombrie 2002
  H.G. nr.1.003/2002 privind alocațiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare de asistență socială (abrogat prin H.G. nr.847/2004)
  H.G. nr.1.229/2002 pentru aprobarea achiziționării și utilizării de către Ministerul Turismului a unui microbuz pentru activitățile specifice
  H.G. nr.1.406/2002 privind suplimentarea parcului auto, precum și a consumului de carburanți ale Ministerului Justiției, pentru realizarea activităților specifice (abrogat prin H.G. nr.1.557/2003)
  H.G. nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R
  H.G. nr.356/2003 privind organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, securitatea frontierelor și combaterea terorismului
art.4 alin.(5).
  H.G. nr.389/2003 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" (abrogat prin H.G. nr.593/2017)
art. 5 alin. (3)
  H.G. nr.580/2003 privind aprobarea unui consum de carburanți al Ministerului Justiției pentru realizarea activităților specifice (abrogat prin H.G. nr.1.557/2003)
  H.G. nr.656/2003 privind înființarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc (abrogat prin H.G. nr.1.372/2009)
art.5 alin.3
  H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
art. 5 alin. (5)
  H.G. nr.837/2003 privind organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predareprimire a președinției Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) și a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) și de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanța
art.4 alin. (5)
  H.G. nr.1.029/2003 privind organizarea în România, în perioada 21-25 septembrie, a celui de-al VIII-lea Congres de Medicină Militară Balcanică
  H.G. nr.1.219/2003 privind stabilirea cuantumurilor alocațiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile de învățământ special (abrogat prin H.G. nr.847/2004)
art. 6
  H.G. nr.1.557/2003 pentru reglementarea parcului auto, precum și a consumului de carburanți al autoturismelor Ministerului Justiției, ale unor instituții subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești (abrogat prin H.G. nr.258/2005)
art. 5 alin. (3) si (5)
  H.G. nr.1.581/2003 pentru stabilirea numărului maxim de posturi al Institutului Cultural Român, precum și a unor măsuri pentru desfășurarea activității acestuia
art. 5 alin. (3)
  H.G. nr.185/2004 privind aprobarea organizării și desfășurării în România, în perioada 28 aprilie- 2 mai 2004, a celui de-al 67-lea Curs internațional de criminologie
art.4 alin.(5)
  H.G. nr.265/2004 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea de către Ministerul Justiției - Institutul Național de Expertize Criminalistice, în perioada 21-25 septembrie 2004, a întâlnirii grupului de lucru al experților în documente din rețeaua europeană a institutelor de științe criminalistice (ENFSI)
  H.G. nr.439/2004 privind aprobarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării în România, în perioada 1-2 aprilie 2004, de către Consiliul Europei și Ministerul Justiției din România, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, a reuniunii cu tema "Construirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, o provocare pentru Europa"
  H.G. nr.548/2004 pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenței în vederea desfășurării activității specifice (abrogat prin H.G. nr.910/2015)
art. 5 alin. (3) si (5), anexa nr. 3
  H.G. nr.837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
Art. 5 alin. (3) si (5)
  H.G. nr.839/2004 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și din creșe (abrogat prin H.G. nr.1.916/2006)
art.6
  H.G. nr.864/2004 privind organizarea în România a Seminarului Internațional "Defence and Security Sector Reform in the Black Sea Region"
art.1 alin. (3)
  H.G. nr.865/2004 privind organizarea în România a Reuniunii anuale a Consorțiului PfP al Academiilor de Apărare și Institutelor de Studii de Securitate
  H.G. nr.948/2004 privind organizarea în România a manifestărilor prilejuite de Ziua Dunării, în perioada 22-29 iunie 2004
  H.G. nr.1.013/2004 pentru aprobarea organizării și desfășurării în România, în perioada 8-9 iulie 2004, a Conferinței aniversare privind 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului pentru România
art.4 alin.(5)
  H.G. nr.1.193/2004 privind organizarea manifestărilor dedicate aniversării a 120 de ani de la înființarea Serviciului Meteorologic al României
art.4 alin. (5)
  H.G. nr.1.241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
art.4 alin.(4)
  H.G. nr.1.650/2004 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Național al Audiovizualului (abrogat prin H.G. nr.1.352/2007)
  H.G. nr.1.728/2004 privind finanțarea organizării Reuniunii Comitetului directorilor politici și a Reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Procesul Cooperării Sud-Est Europene (S.E.E.C.P.), sub egida președinției române a S.E.E.C.P.
  H.G. nr.2.131/2004 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activități specifice ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  H.G. nr.2.339/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto și a consumului de carburanți pentru activități specifice desfășurate în unele unități din subordinea Ministerului Sănătății și Familiei
art.5 alin. (3)
  H.G. nr.5/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.136/2001 privind normarea parcului auto și a consumului de carburanți la Ministerul Afacerilor Externe
art. 5 alin. (3) si (5)
  H.G. nr.70/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop
art. 4 alin. (5)
  H.G. nr.258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum și a consumului de carburanți al autoturismelor Ministerului Justiției, ale unor instituții subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești (abrogat prin H.G. nr.1.079/2007)
art. 5 alin. (3) si (5)
  H.G. nr.338/2005 privind organizarea și finanțarea celei de-a 162-a Reuniuni a Comitetului Înalților Funcționari COST în perioada 13-15 iunie 2005
  H.G. nr.393/2005 privind organizarea Reuniunii șefilor de stat și de guvern din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.) și a Reuniunii miniștrilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P.
  H.G. nr.389/2005 privind aprobarea participării Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație la organizarea Convenției Mondiale a Întreprinderilor Mici și Mijloci și a contribuției la cheltuielile aferente
art. 4 alin. (5)
  H.G. nr.531/2005 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activități specifice ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
art. 7 alin. (11)
  H.G. nr.607/2005 privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a președinției Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) și Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) și de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)
art. 4 alin. (5)
  H.G. nr.628/2005 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției
  H.G. nr.667/2005 privind aprobarea organizării și desfășurării în România, în perioada 9-13 octombrie 2005, a celei de-a 7-a Conferințe a Asociației Serviciilor de Protecție a Personalului
  H.G. nr.724/2005 privind organizarea în România a seminarului de formare a corespondenților naționali ai CONFEMEN - Conferința miniștrilor educației din țările care au în comun folosirea limbii franceze
  H.G. nr.825/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto și a consumului de carburanți pentru activități specifice desfășurate în unele unități din subordinea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.886/2005 privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru instituțiile prefectului unor județe afectate de calamități naturale în perioada aprilie-iulie 2005
  H.G. nr.951/2005 privind organizarea în România a Reuniunii comune a grupurilor de lucru NATO pentru lupta apropiată a infanteriei și blindatelor (LG 2 și LG 3)
  H.G. nr.1.109/2005 privind aprobarea numărului de autoturisme și a consumului de carburanți pentru activitățile specifice desfășurate de Autoritatea Națională pentru Turism prin reprezentanțele de promovare turistică cu sediul în țară
art. 5 alin. (3) și (5)
  H.G. nr.794/2010 privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru unele instituții ale prefectului din județele afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2010
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
cap. I lit. A pct. 6 din anexa nr. 3, art. 5 alin. (1)-(3)
  H.G. nr.1.392/2010 privind organizarea Reuniunii Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizației Economice a Mării Negre, precum și a altor reuniuni pe perioada exercitării de către România a președinției în exercițiu a Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)
art. 4 alin. (5)
  H.G. nr.429/2011 privind organizarea reuniunii grupului de lucru pentru protecția mediului în data de 30 mai 2011 și a reuniunii miniștrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 mai 2011
art. 4 alin. (5)
  H.G. nr.90/2012 privind organizarea în perioada 1-14 iulie 2012, la București, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinței pârtilor contractante la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice


Vineri, 23 aprilie 2021, 15:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.