ORDONANȚĂ nr.80 din 30 august 2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Fisa actului

Descriptori:

Acțiuni de protocol și reprezentare
cheltuieli, autorități și instituții publice
O. nr.321/2001   (M.F.P.)
O.G. nr.80/2001

Administrația publică locală
aparat propriu, număr maxim de personal
O.G. nr.80/2001

normative proprii pentru dotarea cu autoturisme și consum de carburanți
O.G. nr.80/2001

Autoturisme
ale administrației publice locale, stabilire normative proprii de dotare și a consumului lunar de carburanți
O.G. nr.80/2001

Autovehicule
normare parc auto și consum maxim de carburanți pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
O.G. nr.80/2001
H.G. nr.616/1998

Carburanți
consumuri lunare pentru acțiuni specifice desfășurate de prefecturi
O.G. nr.80/2001
H.G. nr.781/1997

normativ de cheltuieli pentru consumul de carburanți, autoturisme ale autorităților și instituțiilor publice
O.G. nr.80/2001

Consilii locale și județene
aparat propriu, număr maxim de posturi, salarizare
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.G. nr.80/2001
O.U.G. nr.187/2001

dotare și consum carburanți
O.G. nr.80/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
cheltuieli pentru autorități și instituții publice, normative
O.G. nr.80/2001

Instituții publice
stabilirea unor normative de cheltuieli
O.G. nr.80/2001
O. nr.321/2001   (M.F.P.)

Ministere
normative de cheltuieli, condiții
O.G. nr.80/2001

Parc auto
normative de cheltuieli pentru autorități și instituții publice
O.G. nr.80/2001

al autorităților administrației publice locale, normative proprii și consum lunar de carburanți
O.G. nr.80/2001

al prefecturilor, normative de dotare și consum lunar de carburanți
O.G. nr.80/2001
H.G. nr.781/1997

Protocol
actualizare normative de cheltuieli, competențe
O.G. nr.80/2001

acțiuni
actualizare limite maxime de cheltuieli
O.G. nr.80/2001

Telefoane
normative de cheltuieli pentru autorități și instituții publice
O.G. nr.80/2001


Vineri, 23 aprilie 2021, 15:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.