ORDIN nr.16 din 11 iulie 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.16 din 11 iulie 2001
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 523/31 aug. 2001
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.33/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001 (abrogat prin O. nr.31/2018)
Abrogat: O. nr.31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrioe


Marți, 10 decembrie 2019, 12:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.