ORDIN nr.113 din 19 aprilie 2001
al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente - butelii
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.113 din 19 aprilie 2001
Emitent: Ministerul Industriei și Resurselor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 463/14 aug. 2001
  M.Of. nr. 463 bis/14 aug. 2001
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.304/2005 al inspectorului de stat, șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, pentru aprobarea Metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.59/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
  H.G. nr.941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)

- la 1 ian. 2005
  O. nr.806/2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 și 115/2004
  O. nr.778/2006 al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
  O. nr.964/2007 al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea și completarea unor ordine din domeniul liberei circulații a mărfurilor
Abrogat: O.U.G. nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile


Miercuri, 03 iunie 2020, 13:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.