ORDONANȚĂ nr.5 din 19 iulie 2001
privind procedura somației de plată
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.141/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.161/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.188/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.252/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.246/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002
  D.C.C. nr.317/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.361/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.30/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.109/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.173/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) și (2) și ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.198/2003 DECIZIE3 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 8 și 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 2 alin. (1), art. 8 și 111
  D.C.C. nr.200/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 7 si art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.201/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art.8
  D.C.C. nr.253/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (4) si ale art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.270/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.280/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1) și (2) și ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.332/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și a art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și a Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001
  D.C.C. nr.348/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, 6, 8, 9, 10 și ale art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare
art. 4, 6, 8, 9, 10 și ale art. 111; art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.374/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.433/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002
art. 8
  D.C.C. nr.434/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și ale art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și ale art. 111
  D.C.C. nr.470/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2002, aprobată prin Legea nr. 5/2003
  D.C.C. nr.86/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 8 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.251/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art.8 alin. (3) si (5), art. 1 alin. (1), art. 6 si art. 8 alin. (1), (2) si (4)
  D.C.C. nr.274/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art.4 alin.(1), art.8 alin.(3), art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2)
  D.C.C. nr.447/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6 și ale art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art.8 alin. (3), art. 1 alin. (1), art. 6 si art. 8 alin. (1), (2), (4) si (5)
  D.C.C. nr.448/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (2)
  D.C.C. nr.29/2005 DECIZI referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.111/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.219/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.464/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.497/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, în special, precum și a ordonanței, în ansamblul său, sub aspectele criticate
  D.C.C. nr.580/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (2) și (4) și ale art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (2) și (4) și ale art. 8 alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.638/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (4)
  D.C.C. nr.693/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 ∫i ale art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.25/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2)-(4) și art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a ordonanței, în ansamblul ei
  D.C.C. nr.24/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1) și (2) art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a ordonanței în ansamblul ei
art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1) și (2) art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 111
  D.C.C. nr.72/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.87/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (3)
  D.C.C. nr.116/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) și ale art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5) și ale art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.133/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (2)
  D.C.C. nr.153/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (2) și (4) și ale art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (2) și (4) și ale art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.269/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.334/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) și art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (4) și art. 6 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.367/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5) și art. 10
  D.C.C. nr.391/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 2
  D.C.C. nr.522/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și ale art. 8 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și ale art. 8 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.531/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.583/2006 DECIZIEreferitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) și ale art. 6 alin. (1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art.4 alin.(4) și art. 6 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.586/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.659/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.768/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.771/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 1 alin. (1), ale art. 6 și art. 8
  D.C.C. nr.848/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.950/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.109/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și (4), art. 8 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și (4), art. 8 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 10
  D.C.C. nr.101/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, raportate la art. 595 din Codul de procedură civilă, și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 7
  D.C.C. nr.158/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.160/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6 și ale art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 6 și ale art. 8
  D.C.C. nr.208/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.222/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.244/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (1) și (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (1) și (2) și art. 111
  D.C.C. nr.367/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 și art. 8
  D.C.C. nr.412/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8
  D.C.C. nr.458/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6 și art. 8 alin. (1), (2), (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 6 și art. 8 alin. (1), (2), (4) și (5)
  D.C.C. nr.468/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.470/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.497/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 7, art. 8 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 7, art. 8 și art. 9
  D.C.C. nr.512/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8
  D.C.C. nr.535/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.537/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1) și (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.557/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.554/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.734/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8
  D.C.C. nr.763/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
articolul unic pct. 4
  D.C.C. nr.830/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 și art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.894/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.895/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.956/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.988/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.1.043/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 și art. 8
  D.C.C. nr.1.078/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.119/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 111 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.148/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, a Ordonanței Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10 din această ordonanță
  D.C.C. nr.1.201/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
dispozițiile articolului unic pct. 4
  D.C.C. nr.20/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.100/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6, art. 8 și art. 10 din această ordonanță
  D.C.C. nr.139/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.213/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.257/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 111
  D.C.C. nr.447/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.462/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (4)
  D.C.C. nr.486/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.562/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 și art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.636/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.636/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.636/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) și (5), precum și ale art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.713/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (1) și (5)
  D.C.C. nr.968/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1) și art. 111 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.111/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.050/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.052/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3 alin. (2) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 3 alin. (2) și art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.058/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 și art. 3 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1.388/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind somația de plată
art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și art. 111
  D.C.C. nr.294/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.427/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.552/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și ale art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și ale art. 111
  D.C.C. nr.706/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6
  D.C.C. nr.825/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.882/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și ale ordonanței, în întregul său
alin. (1) și (2), precum și ale ordonanței, în întregul său
  D.C.C. nr.929/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.1.111/2009 cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.087/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 și art. 9
  D.C.C. nr.1.092/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.1.273/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.356/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8
  D.C.C. nr.1.375/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 8
  D.C.C. nr.1.531/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.24/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4, art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 4, art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111
  D.C.C. nr.157/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.162/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 8 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 8 și art. 9
  D.C.C. nr.154/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.294/2010 DECIZIA nr. 294 din 18 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.321/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10
  D.C.C. nr.447/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1
  D.C.C. nr.448/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, a Ordonanței Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10 din această ordonanță
în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10
  D.C.C. nr.487/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și ale art. 2 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.517/2010 DECIZIA nr. 517 din 27 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.508/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.532/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) și ale art. 10 alin. (2) ultima teză din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (5) și ale art. 10 alin. (2) ultima teză
  D.C.C. nr.626/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și ale art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și ale art. 8
  D.C.C. nr.678/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 și art. 10
  D.C.C. nr.682/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.768/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.789/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua și art. 111
  D.C.C. nr.862/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8
  D.C.C. nr.999/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.067/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1
  D.C.C. nr.1.079/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.095/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.087/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2), art. 111
  D.C.C. nr.1.185/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8
  D.C.C. nr.1320/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și următoarele din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 2
  D.C.C. nr.1.345/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2-6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 2-6
  D.C.C. nr.1.337/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.375/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 6, 10 alin. (2) și art. 111
  D.C.C. nr.1.397/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 și 8
  D.C.C. nr.1.399/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 4 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.514/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8
  D.C.C. nr.1.521/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.517/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.523/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 111 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.515/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (2) și art. 111
  D.C.C. nr.1.520/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a celor ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2), art. 111
  D.C.C. nr.5/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.249/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.262/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.286/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1), (2) și (5), art. 9 și ale art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1), (2) și (5), art. 9 și ale art. 111
  D.C.C. nr.351/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, ale Ordonanței Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art. 10 din această ordonanță
- art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și ale art.10
  D.C.C. nr.397/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.417/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (4) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 6 alin. (4), art. 9 alin. (1)
  D.C.C. nr.431/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.429/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2-6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 2-6
  D.C.C. nr.643/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, dispoziții referitoare la modificarea art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și ale art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.731/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.832/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 4 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.913/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 8 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.067/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 6 alin. (2), (3) și (4)
  D.C.C. nr.1.051/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.1.054/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8
  D.C.C. nr.1.061/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (2) și art. 111 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (2), art. 111 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.085/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.139/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1
  D.C.C. nr.1.132/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a ordonanței în ansamblul său
- art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2), și art. 10
  D.C.C. nr.1.140/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8
  D.C.C. nr.1.183/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și ale Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești
  D.C.C. nr.1.214/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.1.320/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 și art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1, art. 4 și art. 6 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.466/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.1.504/2011 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.507/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.382/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 10 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.425/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.428/2012 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 1 alin. (1),art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 1 alin. (1),art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1) și (2) și art. 10
  D.C.C. nr.817/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
  D.C.C. nr.808/2015 DECIZIA nr. 808 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
art. 6 alin. (1) și (2)


Miercuri, 21 octombrie 2020, 21:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.