ORDIN nr.118 din 19 aprilie 2001
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale în baza cărora Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor avizează încadrarea personalului cu atribuții de pază a fondurilor de vânătoare
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.118 din 19 aprilie 2001
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 339/26 iun. 2001
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.282/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare


Marți, 07 iulie 2020, 19:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.