HOTĂRÂRE nr.424 din 25 aprilie 2001
privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
Fisa actului

Descriptori:

Active
corporale
și necorporale, valoarea de intrare, stabilire
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
vezi:  Mijloace fixe

Agenți economici
majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.424/2001
H.G. nr.500/1994

mijloace fixe, valoarea de intrare, înregistrare în evidența contabilă începând cu data de 1 ian. 2000, condiții
H.G. nr.424/2001
L. nr.15/1994

reevaluare
a imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.500/1994

Amortizare
mijloace fixe
majorare valoare de intrare
H.G. nr.424/2001

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
operațiuni contabile și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
mijloace fixe de natura obiectelor de inventar
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
C. nr.10/2000   (B.N.R.)

Bunuri
imobilizări corporale ale societăților comerciale cu capital de stat
valoarea de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.424/2001

Contabilitate
mijloace fixe, valoare de intrare, înregistrare în evidența contabilă, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001

Imobilizări corporale
valoarea de intrare
H.G. nr.424/2001
vezi:  Amortizare

Instituții publice
mijloace fixe
H.G. nr.26/1992
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.424/2001

Mijloace fixe
valoarea de intrare, începând cu 4 iunie 2001, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001

Patrimoniu
contabilitate, înregistrare, reevaluare,
L. nr.82/1991
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.424/2001

Regii autonome
imobilizări corporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.424/2001

majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.424/2001

Societăți comerciale la care statul este acționar
mijloace fixe, majorarea valorii de intrare
H.G. nr.424/2001


Duminică, 19 ianuarie 2020, 13:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.