ORDIN nr.39 din 21 februarie 2001
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole, precum și a nivelului sumelor percepute pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.39 din 21 februarie 2001
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 169/4 apr. 2001
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.52/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea și comercializarea vinurilor cu denumire de origine și a Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)


Marți, 10 decembrie 2019, 13:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.