LEGE nr.90 din 26 martie 2001
privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.939/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Indexare și Fundamentare a Valorii Coșului Minim de Consum
  H.G. nr.995/2002 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 159/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor spații de către Ministerul Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.011/2002 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Roșiori de Vede și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman
  H.G. nr.1.047/2002 privind trecerea unui imobil compus din construcție în curs de execuție din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamț și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț
  H.G. nr.1.068/2002 privind transmiterea unui imobil proprietate privată a statului din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
  H.G. nr.1.069/2002 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului de Interne în proprietatea privată a municipiului Vaslui, județul Vaslui, și administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui
  H.G. nr.1.163/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
  H.G. nr.1.322/2002 privind transmiterea unui imobil proprietate privată a statului din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în administrarea Ministerului Administrației Publice
  H.G. nr.1.337/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.744/2003)
  H.G. nr.1.334/2002 privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Societății Comerciale "Electromecanica Ploiești" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. în domeniul privat al județului Prahova și în patrimoniul Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A.
  H.G. nr.1.335/2002 privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Societății Comerciale "Uzina mecanică Vălenii de Munte" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor, în domeniul privat al județului Prahova și în patrimoniul Societății Comerciale "Prahova Industrial Parc" - S.A.
  H.G. nr.1.354/2002 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României în fața Curții Supreme de Justiție din India în Dosarul nr. 19.248-19.251
  H.G. nr.1.418/2002 privind transmiterea a două aeronave tip AN-26, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA" în administrarea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.1.452/2002 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea și urmărirea accelerării decontărilor și recuperării arieratelor (abrogat prin H.G. nr.73/2007)
  H.G. nr.1.454/2002 privind trecerea unui imobil în domeniul privat al orașului Darabani și în administrarea Consiliului Local al Orașului Darabani, județul Botoșani
  H.G. nr.1.488/2002 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și implementării Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice și a planului de acțiune aferent
  H.G. nr.1.516/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.267/2003)
  H.G. nr.1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (abrogat prin H.G. nr.115/2008)
  H.G. nr.6/2003 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de construcție de săli de sport (abrogat prin H.G. nr.73/2007)
  H.G. nr.48/2003 pentru aprobarea Programului național-cadru de restructurare și modernizare a unor unități de profil zootehnic și din industria alimentară
  H.G. nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R
  H.G. nr.147/2003 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" - S.A. Timișoara din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
  H.G. nr.170/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a orașului Huedin și în administrarea Consiliului Local al Orașului Huedin
  H.G. nr.184/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului de Interne
  H.G. nr.219/2003 privind trecerea unui imobil compus din clădire în curs de execuție din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia
  H.G. nr.250/2003 privind împuternicirea Ministerului Tineretului și Sportului să exercite drepturile și să execute obligațiile statului în calitate de acționar la Societatea Comercială "Palatul Sportului" - S.A.
art.11 lit m
  H.G. nr.267/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.735/2003)
art.40
  H.G. nr.296/2003 privind atribuirea unui imobil pentru funcționarea "Casei ONU" la București
  H.G. nr.298/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi
  H.G. nr.320/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orașului Corabia și în administrarea Consiliului Local al Orașului Corabia, județul Olt
  H.G. nr.321/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orașului Scornicești și în administrarea Consiliului Local al Orașului Scornicești, județul Olt
  H.G. nr.330/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA
art.12 alin.(2) si (3).
  H.G. nr.318/2003 privind constituirea și funcționarea Comitetului interministerial și a comitetelor județene pentru zona montană (abrogat prin H.G. nr.332/2019)
art.12 alin. (2) si (3).
  H.G. nr.391/2003 pentru aprobarea finanțării proiectului "Donarea operei de artă «Reculegere», realizată de sculptorul român Marcel Guguianu, către Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală de la Geneva" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
  H.G. nr.379/2003 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Cluj
  H.G. nr.477/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, județul Alba
art.11 lit.m)
  H.G. nr.513/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Sibiu, județul Sibiu
  H.G. nr.543/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Alexandria și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman
  H.G. nr.586/2003 privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România
art.11 lit. f)
  H.G. nr.599/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.734/2003)
art. 40 alin 1
  H.G. nr.600/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei (abrogat prin H.G. nr.738/2003)
art.40 alin 1
  H.G. nr.601/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.735/2003)
art.40
  H.G. nr.602/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
art. 40 alin 1
  H.G. nr.603/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.604/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.741/2003)
  H.G. nr.605/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
art.40 alin 1
  H.G. nr.606/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (abrogat prin H.G. nr.740/2003)
art.40 alin.1
  H.G. nr.646/2003 privind transmiterea fără plată a obiectivului de investiții Sală Polivalentă din municipiul Botoșani și a terenului aferent din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.733/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.100/2004)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.734/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.402/2004)
art.26, art.40 alin. (1)
  H.G. nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
art.40 alin.(1)
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.748/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.177/2005)
art.23 alin. (4)
  H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2004)
art.22 alin.(3)
  H.G. nr.749/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice (abrogat prin H.G. nr.111/2005)
art.23 alin.(4)
  H.G. nr.751/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului Purtătorului de Cuvânt al Guvernului și Relații cu Presa (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
art.23 alin.(4)
  H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
art. 40
  H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.799/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
art. 23 alin. (4)
  H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.412/2004)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.803/2003 privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România - Frăția, pentru Institutul de Educație și Studii Sindicale (abrogat prin H.G. nr.2.130/2004)
  H.G. nr.775/2003 privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, județul Buzău, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
  H.G. nr.778/2003 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Târgoviște și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița
  H.G. nr.786/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud
  H.G. nr.819/2003 privind transmiterea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.849/2003 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  O. nr.4.634/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea autorizației de funcționare Parcului științific și tehnologic "Softex" Brăila
  H.G. nr.878/2003 privind transmiterea fără plată a unei părți dintr-o clădire și a unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Institutului de Cercetări Chimice "ICECHIM" în patrimoniul Societății Comerciale "Electrocentrale București" - S.A
  H.G. nr.900/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea administrării, păstrării integrității și protejării imobilului "Palat Elisabeta" (abrogat prin H.G. nr.366/2010)
  H.G. nr.904/2003 privind transmiterea unor suprafețe de teren, proprietate privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Direcția pentru sport a județului Arad
  H.G. nr.925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administrației Publice
art.12 alin. (2) si (3) si art. 26
  H.G. nr.937/2003 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de a iniția un program prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului
  H.G. nr.1.041/2003 privind unele măsuri de reglementare a facilităților acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice
art.11 lit. m) si r)
  H.G. nr.1.031/2003 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.040/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.1.042/2003 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale și transmiterea acestuia cu titlu gratuit în patrimoniul Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A
  H.G. nr.1.084/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
  H.G. nr.1.138/2003 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău
  H.G. nr.1.166/2003 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
  H.G. nr.1.157/2003 privind transmiterea fără plată a unui imobil, compus din clădire și terenul aferent, din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în proprietatea privată a județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
  H.G. nr.1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relația cu administrația publică (abrogat prin H.G. nr.73/2007)
art. 12 alin. (3)
  H.G. nr.1.224/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
art. 40 alin. (1)
  D. nr.655/2003 privind desemnarea unor miniștri interimari
  H.G. nr.1.255/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 56
  H.G. nr.1.238/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Dorohoi și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani
  H.G. nr.1.348/2003 privind trecerea Stației de 110 kV CET II Oradea, LEA 110 kV Racord Sistem, LEA 20 kV Oradea Sud - Uzina Crișuri din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord"
  H.G. nr.1.358/2003 privind trecerea unei construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
  D. nr.810/2003 privind numirea unor membri ai Guvernului
  H.G. nr.1.398/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri
art. 11 lit. m)
  H.G. nr.1.467/2003 privind modul de reprocesare și valorificare a uraniului din stocul de diuranat de amoniu din cadrul Companiei Naționale a Uraniului - S.A.
art.11 lit. m)
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.1.545/2003 privind trecerea Secției controlul armamentelor și verificare din cadrul Ministerului Apărării Naționale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
art. 56
  H.G. nr.1.579/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.1.623/2003 privind înființarea Consiliului Superior pentru Reforma Administrației Publice, Coordonarea Politicilor Publice și Ajustare Structurală (abrogat prin H.G. nr.73/2007)
art.12 alin.(3)
  H.G. nr.1.626/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor regionale de protecție a mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
art. 43
  H.G. nr.6/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art.40 alin.(1)
  H.G. nr.37/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană
art.12
  H.G. nr.38/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului de transparență pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare
art.12
  H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
art.11 lit.m)
  H.G. nr.61/2004 privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Cluj
  H.G. nr.84/2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru rețeaua de transport de interes național și european
art.12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.116/2004 privind trecerea Stației electrice de 220kV Paroșeni din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A
art.11 lit.m)
  H.G. nr.151/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor consilii județene și consilii locale
  H.G. nr.225/2004 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, județul Neamț
  H.G. nr.239/2004 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.217/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în patrimoniul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
  H.G. nr.218/2004 privind sistarea obiectivului de investiții "Sector nou producție specială și dezvoltarea I.M. Orăștie - indicativ KW1", aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 377/1981, parțial nepus în funcțiune până la data de 30 octombrie 2003, la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A
  H.G. nr.219/2004 privind sistarea obiectului de investiții "Turnătorie fontă" din cadrul obiectivului de investiții "Fabrica de semifabricate forjate și turnate - indicativ KW2", aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 377/1981, parțial nepus în funcțiune până la data de 30 octombrie 2003, și reducerea capacității de producție de la 16.000 tone/an piese turnate din fontă la zero la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A.
  H.G. nr.250/2004 privind transmiterea unui imobil, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului și din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației în patrimoniul Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A.
  H.G. nr.292/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art.40 alin.(1)
  D. nr.113/2004 privind revocarea și numirea unui membru al Guvernului
  H.G. nr.310/2004 privind trecerea unor imobile din proprietatea publică și privată a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică și privată a orașului ChișineuCriș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș, județul Arad
  O. nr.86/2004 al ministrului integrării europene pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finanțare ISPA "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate în municipiul Bacău"
art.18 si 19
  H.G. nr.379/2004 privind constituirea Grupului de lucru (TASK FORCE) pentru promovarea și susținerea intereselor românești în Irak
art.12
  H.G. nr.402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.243/2006)
  H.G. nr.405/2004 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.157/2005)
art.22 alin. (3)
  H.G. nr.406/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale (abrogat prin H.G. nr.275/2007)
art.40 alin. (1) coroborat cu art.60
  H.G. nr.403/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art.40 alin.(1)
  H.G. nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
art.40 alin.(1)
  H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)
art.40 alin.(1)
  H.G. nr.408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (abrogat prin H.G. nr.368/2007)
  H.G. nr.517/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
  H.G. nr.524/2004 privind transmiterea unor bunuri, proprietate privată a statului, din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.571/2004 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.127/2006)
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.640/2004 privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București în administrarea Academiei Române, pentru Institutul de Chimie Fizică "I.G. Murgulescu"
  H.G. nr.677/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și în folosința Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în vederea realizării activităților de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor
  H.G. nr.699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administrația publică, 2004-2006
  H.G. nr.747/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi
  H.G. nr.735/2004 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuințe
  H.G. nr.777/2004 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Carei și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, județul Satu Mare
  H.G. nr.796/2004 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul București
  D. nr.427/2004 privind revocarea din funcție și numirea unui membru al Guvernului
  H.G. nr.939/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pe Probleme de Populație (abrogat prin H.G. nr.648/2005)
art.12 alin. (1)
  D. nr.464/2004 privind revocarea din funcție și numirea unui membru al Guvernului
  H.G. nr.965/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării și în folosința Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" din Roman, județul Neamț
  H.G. nr.993/2004 pentru abrogarea unor poziții din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
art.11 lit.m)
  H.G. nr.1.017/2004 privind transmiterea fără plată a obiectivului de investiții "Refacere și modernizare Sala Polivalentă 4.000 locuri Craiova" și a terenului aferent din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj
  H.G. nr.997/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în proprietatea privată a statului și în administrarea Clubului Sportiv "Rapid"
  H.G. nr.1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
art.11 lit. m)
  H.G. nr.1.070/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani
  H.G. nr.1.072/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași
  H.G. nr.1.073/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, județul Botoșani
  H.G. nr.1.088/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind serviciile de sănătate și a Planului de acțiune pentru reforma sectorului de sănătate (abrogat prin H.G. nr.1.028/2014)
art.11 lit.f)
  H.G. nr.1.085/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
  D. nr.601/2004 privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului
  H.G. nr.1.102/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.1.185/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unui imobil proprietate privată a statului (abrogat prin H.G. nr.2.380/2004)
  H.G. nr.1.200/2004 pentru constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului național de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale (abrogat prin H.G. nr.457/2008)
  H.G. nr.1.197/2004 privind trecerea Stației electrice 220 kV Stejaru și a liniei electrice aeriene de interconexiune "L.E.A. 110 kV Ostrovul Mare- Kusjak" de la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
art.11 lit. m)
  H.G. nr.1.247/2004 privind aprobarea Strategiei naționale pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod prin iodarea universală a sării destinate consumului uman direct și fabricării pâinii, precum și pentru înființarea Comitetului Național pentru Eliminarea Tulburărilor prin Deficit de Iod (CNETDI)
art. 12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.1.272/2004 privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a stației de transformare aferente și a clădirilor administrative conexe din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. - Filiala Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A
  H.G. nr.1.316/2004 privind aprobarea donării a 12 lucrări de artă plastică, achiziționate de către Ministerul Culturii și Cultelor, către Palatul Națiunilor din Geneva
  H.G. nr.1.319/2004 privind efectuarea unui schimb de imobile
  H.G. nr.1.348/2004 privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
  H.G. nr.1.351/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art.40 alin. (1)
  H.G. nr.1.448/2004 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.1.494/2004 privind transmiterea unor construcții aflate în proprietatea privată a statului pentru execuția proiectului de parteneriat public-privat "Centrul Dâmbovița"
  H.G. nr.1.519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România
art.42
  H.G. nr.1.522/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 151/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor consilii județene și locale
  H.G. nr.1.586/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al comunei Pantelimon și în administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, județul Ilfov
  H.G. nr.1.588/2004 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
art.12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.1.656/2004 privind transmiterea, fără plată, a unui teren și a unei construcții în execuție din domeniul privat al statului și din administrarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare în administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor - Agenția de Protecție a Mediului Brașov
  D. nr.770/2004 privind revocarea din funcție și numirea unui membru al Guvernului
  H.G. nr.1.709/2004 privind unele măsuri referitoare la dreptul de administrare și folosință asupra unei suprafețe de teren, proprietate privată a statului
  O. nr.1.574/2004 al ministrului finanțelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finanțare și a unui amendament la un memorandum de finanțare ISPA
art. 18 si art. 19
  H.G. nr.1.756/2004 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.818/2004 pentru aprobarea scoaterii din funcțiune și demolării unor construcții, proprietate privată a statului (abrogat prin H.G. nr.295/2005)
  H.G. nr.1.824/2004 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în patrimoniul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
  H.G. nr.1.825/2004 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale de Presă "ROMPRES"
  H.G. nr.1.834/2004 pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
art. 11 lit. m)
  H.G. nr.1.847/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
  H.G. nr.1.877/2004 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum și a construcțiilor aferente din proprietatea Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" în domeniul public al orașului Țăndărei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Țăndărei, județul Ialomița
  H.G. nr.1.887/2004 privind transmiterea unor imobile din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public și privat al municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
  H.G. nr.1.880/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.1.937/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei și Comerțului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  H.G. nr.2.004/2004 privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfuncționalități în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere (abrogat prin L. nr.360/2013)
art.12
  H.G. nr.2.051/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.2.088/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.2.119/2004 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în proprietatea privată a orașului Ștefănești și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștefănești, județul Botoșani
  H.G. nr.2.116/2004 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile, proprietate a statului, situate în municipiul Călărași
  H.G. nr.2.130/2004 privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România - Frăția, pentru Institutul de Educație și Studii Sindicale
  H.G. nr.2.127/2004 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la dreptul de administrare și folosință asupra unei suprafețe de teren, proprietate privată a statului
  H.G. nr.2.172/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român și pentru transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport și în folosința gratuită a unor structuri sportive
  H.G. nr.2.166/2004 privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București
  O. nr.1.798/2004 al ministrului finanțelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, județul Bacău, România"
art. 18, art. 19
  H.G. nr.2.247/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile
  H.G. nr.2.268/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ de Design
art. 12
  H.G. nr.2.208/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Centrul de Reeducare Găești, în domeniul privat al orașului Găești și în administrarea Consiliului Local al Orașului Găești, județul Dâmbovița
  H.G. nr.2.304/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor consilii județene și consilii locale
  H.G. nr.2.344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a consiliilor județene sau locale
  H.G. nr.2.375/2004 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru reglementarea situației juridice a unor imobile
art.11 lit.m)
  H.G. nr.2.366/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.G. nr.2.401/2004 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputaților
  H.G. nr.2.410/2004 privind transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  H.G. nr.2.451/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia (abrogat prin H.G. nr.1.788/2006)
  H.G. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
art. 26 alin. (2)
  H.G. nr.61/2005 privind trecerea unei suprafețe de teren aferente obiectivului de investiții în curs "Sala polivalentă" din domeniul privat al statului și din administrarea Prefecturii Județului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
art. 33 alin. (1)
  H.G. nr.76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
art. 11 lit. a)
  H.G. nr.78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.9/2009)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.117/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice
art. 12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2007)
art. 22 alin. (3)
  H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.177/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.411/2007)
art. 23 alin. (4)
  H.G. nr.171/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea și urmărirea implementării Strategiei Guvernului de comunicare internă și externă privind integrarea României în Uniunea Europeană
art.12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.180/2005 privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al orașului Videle și în administrarea Consiliului Local al Orașului Videle, județul Teleorman
  H.G. nr.168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.862/2006)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și înființarea Societății Comerciale "ISCIR-CERT" - S.A
art. 11 lit.m)
  H.G. nr.190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării programului de construire de locuințe pentru personalul acestei instituții
  H.G. nr.198/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al comunei Belciugatele, județul Călărași, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Belciugatele
  H.G. nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
art. 40 alin. (1)
  D. nr.154/2005 pentru constatarea vacanței unui post de membru al Guvernului
  D. nr.155/2005 pentru numirea unui membru al Guvernului
  H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.229/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.233/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului pentru coordonarea implementării Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005-2007
art.12 alin. (2)
  H.G. nr.274/2005 privind înființarea și organizarea Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanțării și a stadiului lucrărilor în vederea punerii în funcțiune a Unității 2 de la CNE Cernavodă
art. 12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.296/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dialog Social (abrogat prin H.G. nr.174/2009)
art. 20 si art. 23 alin. (4)
  H.G. nr.307/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui obiectiv de investiții în curs de execuție, situat în orașul Găești, județul Dâmbovița, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița în domeniul privat al orașului Găești și în administrarea Consiliului Local al Orașului Găești, județul Dâmbovița
  H.G. nr.335/2005 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 997/2004 privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în proprietatea privată a statului și în administrarea Clubului Sportiv "Rapid"
art. 11 lit.m)
  H.P. nr.25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004
  H.G. nr.356/2005 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Timiș
  H.G. nr.384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
art. 55 si art. 56
  H.G. nr.436/2005 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
art. 40 alin. (1)
  Decizie nr.346/2005 privind numirea doamnei Marta Bănescu în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
  H.G. nr.450/2005 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei și Comerțului în domeniul public al comunei Cacica și în administrarea Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava
  Decizie nr.349/2005 privind constituirea Grupului interministerial pentru elaborarea și monitorizarea Strategiei Guvernului și a Planului de măsuri de incluziune socială privind tinerii care părăsesc instituțiile de ocrotire după împlinirea vârstei de 18 ani
  Decizie nr.350/2005 privind constituirea Comisiei pentru transparența utilizării fondurilor pentru sinistrați
  Decizie nr.353/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA
  Decizie nr.347/2005 privind numirea domnului Radu Boroianu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
  Decizie nr.348/2005 privind promovarea temporară a domnului Popa Mircea în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Decizie nr.351/2005 privind eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.352/2005 privind numirea domnului Remus Virgil Baciu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  Decizie nr.354/2005 privind numirea domnului Todor Costel Dorin în funcția publică de secretar general adjunct la Ministerul Justiției
  H.G. nr.495/2005 pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeanî privind Capitolul 6 "Concurența"
art.12 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.503/2005 privind transmiterea fără plată a imobilului — investiție nefinalizată de utilitate public㠗 "Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Județean Drobeta-Turnu Severin" din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul privat al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți
  Decizie nr.355/2005 pentru modificarea statului de funcții al Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.385/2005 privind numirea domnului Constantin Lupescu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  Decizie nr.357/2005 privind numirea domnului Dan Petrescu în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.358/2005 privind numirea domnului Ion Vâlcu în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.359/2005 privind numirea doamnei Mirela Mariana Luca în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
  Decizie nr.360/2005 privind revocarea domnului Adrian Niculescu din funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc
  Decizie nr.361/2005 privind numirea domnului Dan Marcu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  Decizie nr.362/2005 privind numirea domnului Constantin Dascălu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  Decizie nr.363/2005 privind promovarea temporară a domnului Adrian Ștefan Constantinescu în funcția publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe
  Decizie nr.363/2005 privind promovarea temporară a domnului Adrian Ștefan Constantinescu în funcția publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe
  H.G. nr.570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.577/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al orașului Vălenii de Munte și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vălenii de Munte, județul Prahova
  Decizie nr.370/2005 privind numirea domnului Merschi Anton în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naționale
  Decizie nr.369/2005 privind numirea președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
  H.G. nr.604/2005 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul public al statului, respectiv din domeniul privat al statului, și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Lugoj, în domeniul privat al municipiului Lugoj și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, județul Timiș
  H.G. nr.617/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
art.19 alin. (2)
  Decizie nr.371/2005 privind eliberarea domnului Emanoil Neguț din funcția de secretar de stat la Autoritatea Națională de Control
  Decizie nr.372/2005 privind numirea domnului Emanoil Neguț în funcția de secretar de stat la Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.373/2005 privind eliberarea domnului Tudor- Alexandru Chiuariu din funcția de secretar de stat la Departamentul de inspecție al primului-ministru și urmărire a utilizării transparente a fondurilor comunitare din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.374/2005 privind numirea domnului Tudor-Alexandru Chiuariu în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru lupta antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.375/2005 privind eliberarea domnului Cristian-Mihai Cărăușu din funcția de secretar de stat la Departamentul implementării programelor și ajustare structurală din cadrul Cancelariei Primului- Ministru
  Decizie nr.376/2005 privind numirea domnului Cristian-Mihai Cărăușu în funcția de secretar de stat la Departamentul de implementare programe și ajustare structurală din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.377/2005 privind numirea doamnei Amelia Maria Tue în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
  Decizie nr.378/2005 privind numirea temporară a domnului Ion Agafiței în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  Decizie nr.379/2005 privind organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru (abrogat prin Decizie nr.190/2007)
art.19, art.21 alin. (3)
  Decizie nr.380/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității de control a Guvernului (abrogat prin Decizie nr.156/2007)
art.19 alin. (1), art.21
  Decizie nr.381/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă (abrogat prin Decizie nr.205/2007)
art.19, art.21
  Decizie nr.382/2005 pentru stabilirea atribuțiilor și reorganizării Departamentului de implementare programe și ajustare structurală
art.19, art.21
  Decizie nr.383/2005 privind numirea domnului Szász Attila în funcția de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene
  Decizie nr.384/2005 privind modificarea componenței comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici
  Decizie nr.386/2005 privind numirea domnului Cazacu Matei în funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc
  Decizie nr.387/2005 privind numirea doamnei Cătălina Stan în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  H.G. nr.648/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.997/2009)
art. 12 alin. (1)
  H.G. nr.669/2005 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri în România pe perioada 2005-2006
art. 11 lit.f)
  H.G. nr.714/2005 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, județul Dolj, necesare realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investiție "Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin"
  H.G. nr.758/2005 privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
  H.G. nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
art. 12 alin. (2) si (3)
  Decizie nr.391/2005 privind eliberarea domnului Ilie Dincă din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Romi
  Decizie nr.392/2005 privind numirea doamnei Mariea Ionescu în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Romi
  H.G. nr.823/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația sinistrată ca urmare a inundațiilor din luna iulie 2005
  H.G. nr.852/2005 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  Decizie nr.393/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României"
  Decizie nr.394/2005 privind numirea vicepreședintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
  Decizie nr.395/2005 privind numirea doamnei Corina Coman în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
  Decizie nr.396/2005 privind numirea doamnei Bogdana Balmuș în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului Ministru-Cabinetul Primului Ministru
  Decizie nr.397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin Decizie nr.147/2007)
art. 19
  Decizie nr.399/2005 pentru aprobarea statului de funcții al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic
  Decizie nr.400/2005 pentru aprobarea statului de funcții al Departamentului pentru relații interetnice
  Decizie nr.401/2005 pentru modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.398/2005 pentru aprobarea statului de funcții și a criteriilor de selecție pentru angajarea personalului Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
  Decizie nr.402/2005 pentru eliberarea domnului Gabriel Năstase din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
  Decizie nr.403/2005 pentru numirea doamnei Gabriela Vasile în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
  Decizie nr.404/2005 privind eliberarea la cerere a domnului Tomoială Gheorghe din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  Decizie nr.405/2005 privind revocarea unui membru al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și numirea în această calitate a unei alte persoane
  Decizie nr.406/2005 privind numirea domnului Palașcă Viorel în funcția publică de secretar general al Ministerului Economiei și Comerțului
  Decizie nr.407/2005 privind numirea domnului Căminescu Dorel în funcția publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
  Decizie nr.408/2005 privind numirea domnului Ciotloș Petre în funcția publică de secretar general adjunct al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  Decizie nr.409/2005 privind numirea doamnei Cârcei Iulia în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
  Decizie nr.419/2005 pentru numirea domnului Mircea Dragoș Valentin în funcția de subprefect al județului Vrancea
  Decizie nr.412/2005 privind desemnarea domnului Andrei Gabriel Pleșu în funcția de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
  D. nr.848/2005 pentru constatarea vacanței unui post de membru al Guvernului
  H.G. nr.919/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Naționale
  Decizie nr.413/2005 privind componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (abrogat prin Decizie nr.382/2009)
  Decizie nr.414/2005 privind eliberarea domnului Radu Boroianu din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
  Decizie nr.415/2005 pentru eliberarea domnului Merchea Manole din funcția de subprefect al județului Vrancea
  Decizie nr.416/2005 privind eliberarea doamnei Marta Bănescu din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului Ministru
  Decizie nr.417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
  Decizie nr.418/2005 privind numirea membrilor Consiliului de coordonare a activității de statistică
  Decizie nr.420/2005 privind promovarea temporară a domnului Mihail Vornicov în funcția publică de secretar general al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  Decizie nr.421/2005 pentru eliberarea doamnei Roxana Rizoiu din funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
  Decizie nr.422/2005 pentru numirea doamnei Beatrice Ramașcanu în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
  H.G. nr.947/2005 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Timiș și a Consiliului Județean Mureș
  D. nr.850/2005 pentru revocarea din funcție a unui membru al Guvernului
  D. nr.851/2005 pentru revocarea din funcție a unui membru al Guvernului
  D. nr.852/2005 pentru revocarea din funcție a unui membru al Guvernului
  D. nr.853/2005 pentru revocarea din funcție a unui membru al Guvernului
  Decizie nr.423/2005 pentru eliberarea domnului Dan Victor Alesandru din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului
  Decizie nr.424/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Marian Eftimescu din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
art. 19
  H.G. nr.1.061/2005 privind schimbarea temporară a regimului juridic al unui teren aparținând domeniului public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, județul Dolj, în vederea finanțării și realizării unui obiectiv militar afectat de construcția noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin
  Decizie nr.430/2005 pentru numirea doamnei Geréd Beátrix în funcția de vicepreședinte al Institutului Național de Statistică
  Decizie nr.431/2005 pentru eliberarea domnului Attila Demeter din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului
  Decizie nr.432/2005 pentru eliberarea domnului Cornel Chiriac din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului
  Decizie nr.433/2005 pentru eliberarea domnului Dragoș Neacșu din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.434/2005 pentru eliberarea domnului Claudiu Doltu din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
  Decizie nr.435/2005 pentru numirea domnului Claudiu Doltu în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.436/2005 pentru eliberarea domnului Radu-Mircea Popescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor
  Decizie nr.437/2005 pentru eliberarea domnului Viorel Coifan din funcția de director general al Institutului Național de Administrație
  Decizie nr.438/2005 pentru numirea domnului Cristian Preda în funcția de secretar de stat pentru francofonie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și de comisar guvernamental pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce privește organizarea și participarea României la cea de-a XI-a Reuniune la nivel de șefi de stat și de guvern a Organizației Internaționale a Francofoniei, București, 25-29 septembrie 2006
  Decizie nr.439/2005 pentru eliberarea domnului Marius-Sorin Crivtonencu din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Turism
  Decizie nr.440/2005 pentru numirea domnului Mircea Nicu Toader în funcția de secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor
  Decizie nr.441/2005 pentru eliberarea domnului Adrian Bădilă din funcția de subprefect al municipiului București
  Decizie nr.442/2005 pentru numirea domnului Adrian Bădilă în funcția de director general, cu rang de secretar de stat, al Institutului Național de Administrație
  Decizie nr.449/2005 privind promovarea temporară a doamnei Cristina Ecaterina Corut în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Integrării Europene
  Decizie nr.450/2005 pentru eliberarea domnului Răzvan Nicolae Țîru din funcția de președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  Decizie nr.448/2005 privind delegarea atribuțiilor de aprobare a deplasărilor externe, a rapoartelor de activitate aferente acestor deplasări și a informărilor din domeniul specific de activitate, aparținând autorităților publice aflate în coordonarea directă a primului-ministru
  Decizie nr.451/2005 privind eliberarea domnului Petru Pană din funcția de șef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
  Decizie nr.452/2005 privind numirea domnului Adrian Mironescu în funcția de șef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
  Decizie nr.458/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Ciulcov din funcția publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  H.G. nr.1.136/2005 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Statele Unite ale Americii
  Decizie nr.462/2005 pentru eliberarea domnului Rotaru Gheorghe din funcția de director general al Direcției Generale de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale
  Decizie nr.463/2005 pentru numirea domnului Medar Gheorghe Sergiu-Tudor în funcția de director general al Direcției Generale de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale
  Decizie nr.464/2005 pentru numirea domnului Teodor Cătălin Nicolescu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.780/2010 privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justiției pentru elaborarea actelor normative și a unor documente de politică publică
art. 40 alin. (1)
  H.G. nr.785/2010 privind stabilirea datelor de identificare ale unei părți de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
  Decizie nr.204/2010 pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu
  Decizie nr.206/2010 privind eliberarea din funcție a responsabilului național cu autorizarea finanțării PHARE, Facilitatea de tranziție și SAPARD
  Decizie nr.207/2010 privind numirea responsabilului național cu autorizarea finanțării PHARE, Facilitatea de tranziție și SAPARD
  Decizie nr.208/2010 privind detașarea domnului Nistor Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  Decizie nr.209/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  Decizie nr.210/2010 privind numirea domnului Tănăsescu Gabriel în funcția publică de secretar general la Ministerul Justiției
  Decizie nr.211/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii și construcțiilor (abrogat prin Decizie nr.274/2012)
art. 18, art. 19
  Decizie nr.212/2010 privind stabilirea atribuțiilor doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.213/2010 privind eliberarea doamnei Adina Petrescu din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF
  Decizie nr.214/2010 pentru numirea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin în funcția de șef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF
  H.G. nr.904/2010 privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
art. 11 lit. a) și c), art. 47
  Decizie nr.215/2010 privind detașarea domnului Doru Marius Nechiti din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv al Direcției integrare europeană din cadrul Consiliului Județean Prahova
  Decizie nr.216/2010 pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 410/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.217/2010 privind stabilirea atribuțiilor domnului Ciobotea Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.218/2010 privind numirea domnului Dan Popescu în funcția publică de secretar general al Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive
  Decizie nr.219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.220/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Tufă Radian Doru în funcția publică de secretar general adjunct
  Decizie nr.221/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Dobre Gheorghe în funcția publică de secretar general
  Decizie nr.222/2010 pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
  Decizie nr.228/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Bănescu Dragoș Ionuț
  Decizie nr.229/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion
  H.G. nr.986/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului interministerial pentru elaborarea și coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei "Delta Dunării"
  Decizie nr.230/2010 privind eliberarea domnului Adrian Curaj din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  Decizie nr.231/2010 privind eliberarea domnului Dragoș Mihael Ciuparu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  H.G. nr.992/2010 privind transferul fără plată al unui obiectiv de investiții din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală Autoritatea Națională a Vămilor în proprietatea privată a județului Cluj
  H.G. nr.998/2010 privind donarea unor bunuri de uz didactic aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Forțelor Armate
art. 11 lit. m)
  H.G. nr.1.026/2010 privind donarea unor bunuri, aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
  Decizie nr.235/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Lorant Para, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor
  Decizie nr.236/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  Decizie nr.237/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel
  Decizie nr.238/2010 pentru eliberarea domnului Constantin Dascălu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Decizie nr.239/2010 privind numirea domnului Costin George în funcția de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
  Decizie nr.240/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către domnul Octavian Petru Dragomir
  Decizie nr.241/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Decizie nr.242/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  Decizie nr.243/2010 privind revocarea și numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
  Decizie nr.244/2010 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  H.G. nr.1.082/2010 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Săcele și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, județul Brașov
  Decizie nr.245/2010 pentru înlocuirea unui membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii și construcțiilor
  Decizie nr.246/2010 privind numirea domnului Decebal Lohan în funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  Decizie nr.247/2010 privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
  Decizie nr.248/2010 privind numirea domnului Sorin Moldovan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
  Decizie nr.249/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gina Bâra, secretar general adjunct al Ministerului Justiției
  Decizie nr.250/2010 pentru eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.251/2010 pentru numirea domnului Alexandru Nazare în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Decizie nr.252/2010 privind aplicarea mobilității pentru domnul Staicu Mircea Cristian din funcția publică de secretar general al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.1.120/2010 privind transmiterea fără plată a unor stocuri de medicamente din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța
  Decizie nr.253/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana
  Decizie nr.254/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
  Decizie nr.255/2010 pentru eliberarea domnului Dan-Tudor Lazăr din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
  Decizie nr.256/2010 privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.257/2010 pentru numirea doamnei Andreea Maria Paul în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
  Decizie nr.258/2010 pentru eliberarea domnului Fătuloiu Dan Valentin din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.259/2010 pentru numirea domnului Ioan Dascălu în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.260/2010 pentru eliberarea domnului chestor de poliție Tobă Petre din funcția de inspector general al Poliției Române
  Decizie nr.261/2010 pentru numirea domnului chestor de poliție Liviu Popa în funcția de inspector general al Poliției Române
  Decizie nr.262/2010 pentru numirea doamnei Gabriela Radu în calitate de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  Decizie nr.263/2010 pentru eliberarea domnului Andrei Popescu din funcția de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene, precum și a celorlalte instituții comunitare
  Decizie nr.265/2010 privind prelungirea detașării, începând cu data de 21 ianuarie 2011, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a funcției publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Județean Harghita
  Decizie nr.266/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stănișteanu Sergiu Noruț în funcția publică de inspector guvernamental
  Decizie nr.267/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stănișteanu Sergiu Noruț în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  Decizie nr.268/2010 privind numirea responsabilului național cu autorizarea finanțării PHARE, Facilitatea de tranziție și SAPARD
  Decizie nr.269/2010 privind eliberarea domnului Ferdinand Nagy din funcția de comisar general pentru expoziții mondiale, cu rang de subsecretar de stat, la Ministerul Afacerilor Externe
  Decizie nr.270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul restituirii proprietăților
art. 18 și 19
  Decizie nr.271/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Șerbănescu) Ana Magdalena, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  Decizie nr.272/2010 privind revocarea din funcția de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Horia Georgescu și pentru numirea în această funcție a doamnei Oana Vasilescu în cadrul aceleiași comisii
  Decizie nr.277/2010 privind reintegrarea domnului Mircea Alexandru în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.278/2010 pentru numirea doamnei Alice Raluca Arșinel în funcția de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene în cauza C-522/2009
  Decizie nr.279/2010 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 241/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Decizie nr.280/2010 pentru numirea domnului Ionuț Florentin Mihăilescu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie
  Decizie nr.281/2010 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor
  H.G. nr.1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport (abrogat prin O.U.G. nr.85/2018)
art. 11 lit. c) și m)
  Decizie nr.282/2010 privind eliberarea domnului Baci Ioan Constantin-Cristian din funcția de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.1/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor de către domnul Mironescu Laurențiu
  Decizie nr.2/2011 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogat prin Decizie nr.507/2012)
  Decizie nr.3/2011 privind numirea domnului Sorin Popa în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  Decizie nr.4/2011 privind aprobarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  Decizie nr.7/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Lorant Para a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor
  Decizie nr.8/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor de către domnul Daniel Șerbănescu (abrogat prin Decizie nr.507/2012)
  H.G. nr.66/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curții de Conturi a României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.67/2011 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 11 lit. m)
  Decizie nr.12/2011 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Pelmuș Pandelea, secretar general al Ministerului Administrației și Internelor
  O. nr.899/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism
art. 46 alin. (3)
  Decizie nr.13/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor de către domnul Mironescu Laurențiu
  Decizie nr.15/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către doamna Dobrițoiu Cristina
  Decizie nr.16/2011 privind împuternicirea domnului colonel Lucaciu Marcel-Sorin pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  Decizie nr.17/2011 privind detașarea domnului Nistor Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  Decizie nr.18/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel
  Decizie nr.19/2011 privind aplicarea mobilității pentru domnul Corvin Nedelcu din funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret în funcția publică de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  Decizie nr.20/2011 pentru eliberarea domnului Radu Traian Mărginean din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Națională a Vămilor
  H.G. nr.115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziția Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viață", Milano, Italia
art. 12 alin. (2) și (3)
  H.G. nr.104/2011 privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de date de arie extinsă
art. 11 lit. m)
  Decizie nr.21/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret de către domnul Săndulache Ștefan-Cristian
  Decizie nr.22/2011 privind numirea unor reprezentanți ai statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  H.G. nr.121/2011 privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru Inspecția Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
art. 11 lit. m)
  H.G. nr.183/2011 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor instituții publice și a unor consilii locale
  Decizie nr.23/2011 pentru eliberarea domnului Răzvan-Horațiu Radu din funcția de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
  Decizie nr.24/2011 pentru numirea domnului Răzvan-Horațiu Radu în funcția de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fața Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene
  Decizie nr.25/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare de către domnul Barbu Domițian
  Decizie nr.26/2011 pentru numirea domnului Tiberiu Mugurel Dinu, consul general la Milano, în funcția de comisar general al Secțiunii române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce privește participarea României la Expoziția Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viață", Milano, Italia
  Decizie nr.27/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de poliție
  Decizie nr.28/2011 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sorin Florea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de comisar general adjunct al Gărzii Financiare - Comisariatul General
  Decizie nr.29/2011 privind încetarea exercitării temporare, prin detașare, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către domnul Octavian Petru Dragomir
  Decizie nr.33/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel
  H.G. nr.307/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al comunei Tuzla și în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla
  H.G. nr.321/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în administrarea consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale proiectului "Economia bazată pe cunoaștere"
  H.G. nr.319/2011 privind înființarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice (abrogat prin H.G. nr.548/2013)
art. 12 alin. (2)
  Decizie nr.34/2011 privind eliberarea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionuț din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  Decizie nr.35/2011 privind numirea domnului Mihai Cristian-Sebastian în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  Decizie nr.36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020
art. 19
  Decizie nr.37/2011 privind numirea unor reprezentanți ai statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  Decizie nr.38/2011 privind revocarea și numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
  Decizie nr.39/2011 privind eliberarea domnului Corneliu Burada din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
  Decizie nr.40/2011 privind numirea doamnei Szenczi Bianka în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
  Decizie nr.41/2011 pentru eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru și pentru numirea acestuia în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  H.G. nr.370/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului Român de Informații
  Decizie nr.50/2011 privind numirea prin mobilitate a domnului Panduru Virgil în funcția publică de inspector guvernamental
  Decizie nr.51/2011 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul restituirii proprietăților
  Decizie nr.52/2011 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  H.G. nr.438/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului, între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor
  Decizie nr.53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
art. 19
  Decizie nr.54/2011 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Panduru Virgil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.55/2011 privind numirea domnului Ferdinand Nagy în funcția de comisar al Secțiunii Române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce privește organizarea și participarea României la Expoziția Internațională 2012 Yeosu, Republica Coreea
  Decizie nr.56/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale
art. 19
  Decizie nr.58/2011 privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro (abrogat prin Decizie nr.380/2016)
art. 18 și 19
  Decizie nr.59/2011 privind desemnarea domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională
  H.G. nr.498/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2011-2014
art. 1 alin. (5) lit. a)
  Decizie nr.64/2011 pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România (abrogat prin Decizie nr.274/2012)
art. 18 și art. 19
  Decizie nr.62/2011 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.63/2011 privind detașarea doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director general în cadrul Consiliului Județean Harghita
  H.G. nr.571/2011 privind donarea unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Forțelor Terestre
  D. nr.520/2011 pentru numirea unui membru al Guvernului
  Decizie nr.65/2011 pentru reluarea activității doamnei Iuliana Lascu în funcția publică de inspector guvernamental
  Decizie nr.66/2011 privind aplicarea mobilității pentru doamna Iuliana Lascu din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  Decizie nr.67/2011 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ladanyi Arpad Csaba, comisar general al Gărzii Financiare
  Decizie nr.27/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Sănătății de către domnul Ștefan Găti
  Decizie nr.28/2012 privind eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  Decizie nr.29/2012 privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Decizie nr.30/2012 privind eliberarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.31/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcției publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  Decizie nr.32/2012 pentru numirea domnului Petronel-Mirel Dobrică în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Justiției
  Decizie nr.33/2012 privind numirea domnului Lukâcs Vilmos în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
  Decizie nr.34/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Alăzăroaie din funcția de secretar de stat, șef al Corpului de control al primului-ministru
  Decizie nr.35/2012 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2012 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
  Decizie nr.40/2012 privind aplicarea mobilității pentru doamna Florea Gherghina din funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor Publice în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.41/2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  Decizie nr.42/2012 privind numirea doamnei Cătălina Bolma în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
  Decizie nr.44/2012 privind numirea domnului Cristian Sporiș în funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.45/2012 pentru eliberarea domnului Costea Romulus Doru din functia de secretar de stat la Ministrul Afacerilor Externe
  Decizie nr.46/2012 privind numirea doamnei Luminița Teodora Odobescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
  Decizie nr.47/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Timiș din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  Decizie nr.48/2012 privind eliberarea domnului Costin George din funcția de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
  Decizie nr.51/2012 pentru numirea domnului Cornel Feruță în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
  Decizie nr.52/2012 pentru numirea domnului Marius Cristian lurașcu în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  Decizie nr.57/2012 privind revocarea, la cerere, a domnului Grigore Baboianu din funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  Decizie nr.58/2012 privind numirea doamnei Viorica-Fănica Bîscă în funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  Decizie nr.59/2012 privind numirea domnului Dan Constantin Tudurache în funcția de secretar de stat, șef al Corpului de control al primului-ministru
  Decizie nr.61/2012 pentru numirea domnului Sorin Sergiu Chelmu în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Decizie nr.62/2012 privind aplicarea mobilității pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcția publică de secretar general adjunct în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Decizie nr.63/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ștefănescu
  H.G. nr.216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare
  Decizie nr.68/2012 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Barbu Domițian, secretar general al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
  Decizie nr.69/2012 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 120/2011 pentru desemnarea reprezentanților Guvernului României în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (abrogat prin Decizie nr.303/2012)
  Decizie nr.70/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Ciprian Sebastian Badea
  Decizie nr.71/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Bănescu Dragoș lonuț
  Decizie nr.72/2012 privind numirea doamnei Nicoleta Nolden în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
  Decizie nr.79/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Tudor Lazăr din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice
  Decizie nr.80/2012 privind eliberarea domnului Mihai Cristian-Sebastian din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  O. nr.383/2012 al ministrului afacerilor externe privind stabilirea modului de utilizare a sumei necesare pentru gestionarea crizelor, alerte consulare și reacție rapidă, alocată Ministerului Afacerilor Externe prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
art. 46 alin. (3)
  D. nr.353/2012 pentru numirea unui membru al Guvernului
  Decizie nr.81/2012 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din domeniul restituirii proprietăților
  Decizie nr.82/2012 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  Decizie nr.83/2012 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înființarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activității de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
  Decizie nr.108/2012 privind numirea responsabilului național cu autorizarea finanțării PHARE, Facilitatea de tranziție și SAPARD


Luni, 28 septembrie 2020, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.