HOTĂRÂRE nr.1.187 din 28 noiembrie 2000
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr.309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafața și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studenții din învațamântul de stat și din învațamântul particular acreditat

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.187 din 28 noiembrie 2000
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 627/4 dec. 2000
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studentii din invatamantul de stat și din invatamantul particular acreditat (abrogat prin H.G. nr.435/2020)
modifică art.5 alin.(1)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
- Abrogă prevederile referitoare la transportul feroviar și cu metroul
Abrogat: H.G. nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
odata cu:
H.G. nr.309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studentii din invatamantul de stat și din invatamantul particular acreditat


Marți, 14 iulie 2020, 20:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.