DECIZIE nr.176 din 26 septembrie 2000
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.1/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.18/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.156/1997, a dispozițiilor Legii nr.169/1997, a dispozițiilor Legii nr.1/2000, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.131/1991, republicată, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.728/1992 și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.730/1992

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.176 din 26 septembrie 2000
Emitent: Curtea Constituțională
Cu functie: de baza
Publicare: M.Of. nr. 516/20 oct. 2000 text
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională (abrogata prin L. nr.76/2002)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  H.G. nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor (abrogat prin H.G. nr.1.172/2001)
  H.G. nr.728/1992 privind unele masuri de accelerare a emiterii titlurilor de proprietate și punerii in posesie a titularilor, in conditiile Legii fondului funciar nr.18/1991
  H.G. nr.730/1992 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire , atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor aprobat prin Hotararea Guvernului nr.131/1991 (abrogat prin H.G. nr.1.172/2001)
  L. nr.156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997


Marți, 19 ianuarie 2021, 04:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.