ORDIN nr.595 din 23 august 2000
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi, pe căi și canale navigabile
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.595 din 23 august 2000
Emitent: Ministerul Transporturilor
Încadrare: act normativ
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 405/29 aug. 2000
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.825/2000 al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr.595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi, pe căi și canale navigabile (abrogat prin O. nr.287/2003)
modifică art.6
  O. nr.1.867/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi, pe căi și canale navigabile, cu modificările ulterioare, și a alin. (2) al art. 2 din normele metodologice prevăzute în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 (abrogat prin O. nr.287/2003)
abrogă art. 6, abrogă alin. (2) al art. 2 din Normele Metodologice
Abrogat: O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval

la 24 mai 2003


Sâmbătă, 08 august 2020, 02:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.