ORDIN nr.934 din 28 iunie 2000
al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a procedurii de soluționare a obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare și fonduri speciale
Fisa actului

Descriptori:

Accize, taxe speciale de consumație
contestații, plângeri, soluționare
O. nr.934/2000   (M.F.)
O.U.G. nr.13/2001

Căi de atac
cu privire la impunerea pentru
accize, impozite
O. nr.934/2000   (M.F.)

venituri cuvenite bugetului de stat și bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale
O. nr.934/2000   (M.F.)

venituri persoane fizice
O.G. nr.73/1999
O. nr.934/2000   (M.F.)

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)
contestații, plângeri, procedură de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O. nr.934/2000   (M.F.)


Joi, 15 aprilie 2021, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.