LEGE nr.139 din 24 iulie 2000
privind activitatea de meteorologie
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor și avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitățile de încasare și virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora
  H.G. nr.1.405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie
  O. nr.107/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei


Vineri, 16 aprilie 2021, 16:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.