ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.78 din 16 iunie 2000
privind regimul deșeurilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.190/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje (abrogat prin O. nr.880/2004)
  H.G. nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest
  H.G. nr.443/2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie (abrogat prin O.U.G. nr.88/2011)
  O. nr.2/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României (abrogat prin H.G. nr.1.061/2008)
  H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
  H.G. nr.899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  O. nr.751/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind gestionarea deșeurilor din industria dioxidului de titan (abrogat prin L. nr.278/2013)
art. 54 pct. 1 lit.d)
  O. nr.876/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului (abrogat prin O. nr.1.798/2007)
  H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
  H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor
  H.G. nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)
  H.G. nr.804/2005 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  O. nr.239/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.140/2015)
  H.G. nr.55/2011 privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu


Vineri, 03 iulie 2020, 18:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.