ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.78 din 16 iunie 2000
privind regimul deșeurilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  O. nr.867/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri (abrogat prin O. nr.95/2005)
  O. nr.1.147/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri (abrogat prin O. nr.757/2004)
  O. nr.1.215/2003 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor (abrogat prin O. nr.756/2004)
  H.G. nr.123/2003 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor - plan național de etapă (abrogat prin H.G. nr.1.470/2004)
  O. nr.2/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României (abrogat prin H.G. nr.1.061/2008)
art.17 alin.(2)
  O. nr.49/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (abrogat prin O. nr.344/2004)
art. 54 pct. 2 lit.c)
  H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
art.54 pct.1 lit.f)
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
art.29
  H.G. nr.899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
art.54 pct.1 lit. e)
  O. nr.344/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
art.54 pct.2 lit.c)
  O. nr.756/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor
art. 54 pct. 2 lit. a)
  O. nr.757/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor
art. 54 pct. 2 lit. b)
  H.G. nr.2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase
art.54 pct.1 lit. f)
  O. nr.95/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri
art. 1 alin. (1) si art. 21
  O. nr.108/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind metodele de prelevare a probelor și de determinare a cantităților de azbest în mediu
art.54 pct 1lit.d)
  H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor
art. 54 pct. 2 lit.b)
  H.G. nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
art. 54 pct. 1 lit. f)
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)
art.54 pct.1 lit. e)
  O. nr.698/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (abrogat prin O. nr.1288/2012)
art. 54 pct. 2
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
art. 54 lit. a)


Vineri, 03 iulie 2020, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.