LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educației fizice și sportului
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  H.G. nr.283/2003 pentru aprobarea Programului național "Mișcare pentru sănătate"
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  H.G. nr.666/2003 privind recunoașterea handbalului ca ramură de sport profesionistă și stabilirea condițiilor de practicare a handbalului profesionist
  H.G. nr.759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
  O. nr.149/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind aprobarea Criteriilor și condițiilor de finanțare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federațiile sportive naționale, programelor sportive de utilitate publică și contractului-cadru de finanțare a acestora (abrogat prin O. nr.130/2006)
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.921/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București
  H.G. nr.886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului
  O. nr.73/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă


Miercuri, 21 aprilie 2021, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.