ORDIN nr.1.152 din 20 decembrie 1999
al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea Metodologiei de calcul al prețului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național, precum și de finanțare și executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv, pe terenurile ocupate temporar
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.152 din 20 decembrie 1999
Emitent: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 161/18 apr. 2000
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.58/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv


Miercuri, 27 mai 2020, 10:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.