LEGE nr.129 din 29 decembrie 1992
privind protecția desenelor și modelelor industriale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.171/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată (abrogat prin H.G. nr.211/2008)
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  L. nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare


Duminică, 11 aprilie 2021, 09:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.