ORDIN nr.1.313 din 4 noiembrie 1999
al ministrului finanțelor pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor de declarare a obligațiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.313 din 4 noiembrie 1999
Emitent: Ministerul Finanțelor
Publicare: M.Of. nr. 630/24 dec. 1999
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.49/2000 al ministrului finanțelor privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.313/1999 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor de declarare a obligațiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
  O. nr.165/2001 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.313/1999 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor de declarare a obligațiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
  O. nr.462/2001 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.313/1999 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor de declarare a obligațiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
  O. nr.179/2002 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.313/1999 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor de declarare a obligațiilor de plată la bugetul de stat
  O. nr.865/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont privind taxa pe valoarea adăugată"
  O. nr.957/2002 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de depunere a Declarației privind impozitul pe profit pentru exercițiul fiscal 1 ianuarie - 30 iunie 2002
  O. nr.53/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe profit" (abrogat)
abrogă anexele nr. 4a), 4b) și 4c)
  O. nr.181/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Decont privind accizele" și "Decont privind impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă"
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a


Miercuri, 03 iunie 2020, 06:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.