ORDIN nr.27 din 2 martie 1999
al ministrului agriculturii și alimentației privind măsurile pentru prevenirea răspândirii și diminuarea pagubelor produse de nematozii cu chiști (Globodera spp.) la cultura cartofului
Descriptori