HOTĂRÂRE nr.567 din 15 iulie 1999
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.3/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, precum și a contribuțiilor agenților economici pe anul 2003
  Decizie nr.71/2003 privind acordarea Autorizației de înființare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Deva" - S.A.
  Decizie nr.158/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru retehnologizarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroșeni Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"-S.A.
  Decizie nr.182/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru modificarea obiectivului energetic "Stația electrică 400/220/110 kV Porțile de Fier" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A.
  O. nr.16/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, precum și a contribuțiilor agenților economici pe anul 2003
  Decizie nr.370/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru modificarea obiectivului energetic "Stația electrică 220/110 kV Oradea Sud" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  Decizie nr.371/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru modificarea obiectivului energetic "Stația electrică 400/110 kV Constanța Nord" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  Decizie nr.409/2003 privind acordarea Autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 400/220/110 kV Slatina" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  Decizie nr.456/2003 privind acordarea Autorizației pentru înființarea grupurilor energetice nr. 5 de 50 MW și nr. 6 de 25 MW din C.E.T. Halânga Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin
  Decizie nr.486/2003 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivelor energetice "LEA 400 kV Vulcănești-Isaccea" și "LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  O. nr.4/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004
  Decizie nr.23/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20 kV Port IV" Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
  Decizie nr.24/2004 privind acordarea autorizației de înființare pentru retehnologizarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20/10 kV Eforie Nord" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
  Decizie nr.54/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20/6 kV Comănești" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A.
  Decizie nr.87/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "LES 110 kV Baba Novac-Centru 1" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.


Joi, 23 ianuarie 2020, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.