HOTĂRÂRE nr.567 din 15 iulie 1999
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
contribuții
către A.N.R.E. pentru emiterea reglementărilor altele decât achiziții și licențe
H.G. nr.567/1999

contribuții pe anul 2001 către A.N.R.E., pentru autorizații și licențe
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)
H.G. nr.567/1999

din
sectorul energiei electrice și termice, aprobare pentru acordarea autorizațiilor, licențelor
H.G. nr.567/1999

Autorizație
licențe, acordare pentru agenții economici din sectorul energiei electrice și termice, tarife
H.G. nr.567/1999
O. nr.35/2001   (A.N.R.E.)

și licențe în sectorul energiei electrice și termice, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999

Energie electrică
autorizații și licențe, acordare pe anul 2001, aprobare tarif
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)

licențe și autorizații, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999

titulari de licențe, raport financiar, proceduri de întocmire
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.567/1999
O. nr.20/2001   (A.N.R.E.)

Energie termică
autorizații și licențe pe anul 2001, aprobare tarife
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)

licențe și autorizații, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999

titulari de licențe, raport financiar, procedura de întocmire
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.567/1999
O. nr.20/2001   (A.N.R.E.)

Licențe
autorizatii si reglementari tehnice, aprobare pentru agentii economici din sectorul energiei electrice si termice, tarife pe anul 2001
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)

și autorizații, în sectorul energiei electrice și termice, aprobare Regulament
H.G. nr.567/1999

Tarife
autorizații/licențe în sectorul energiei electrice și termice, cuantum, stabilire
H.G. nr.567/1999
O. nr.1/2001   (A.N.R.E.)


Vineri, 24 ianuarie 2020, 19:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.