LEGE nr.133 din 20 iulie 1999
privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.840/2002 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramelor care se finanțează prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație pe anul 2002 în cadrul Programului "Măsuri de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii"
  O. nr.51/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
art.21 alin.(1)
  O. nr.114/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a "Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2003"
art.21 alin.1
  O. nr.104/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind implementarea în anul 2003 a Programului UNCTAD/Empretec - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
art. 21 alin. (1)
  H.G. nr.1.243/2003 pentru aprobarea Programului "Ridicarea nivelului de asigurare a calității în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din industria orizontală auto și formarea de lanțuri de furnizori" - CURAS
art. 19
  O. nr.52/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
art.21 alin.1
  O. nr.53/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
art.21 alin.1
  O. nr.54/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
art.21 alin. 1
  O. nr.143/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2004
art.21 alin. (1)


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.