LEGE nr.133 din 20 iulie 1999
privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Fisa actului

Descriptori:

Achiziții publice
derogare de la O.G. nr. 23/1993, condiții
L. nr.133/1999

Active
disponibile ale societăților comerciale, companiilor naționale cu capital majoritar de stat și regii autonome, listare, vânzare, condiții
L. nr.133/1999

Cercetare științifică
activitate în întreprinderi mici și mijlocii, sprijinire de către stat
L. nr.133/1999

Contracte
de închiriere
locatari, cumpărare active disponibile din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, negociere, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

de leasing
cu clauza irevocabil de vânzare pentru active din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, condiții
L. nr.133/1999
O.G. nr.51/1997
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu capital privat
L. nr.133/1999
H.G. nr.272/2001

Credite
acordate
întreprinderilor mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/1999
O.G. nr.23/1999

Facilități
acordare pentru
întreprinderi mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/1999
O.G. nr.28/1995

Finanțe publice
derogare de la L. nr. 72/1996
pentru programele de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
L. nr.133/1999

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
instituire, obiect de activitate
L. nr.133/1999

Impozit pe profit
scutire
întreprinderi mici și mijlocii cu capital privat, criterii, condiții
L. nr.133/1999

Întreprinderi mici și mijlocii
program de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.133/1999
H.G. nr.486/1998
H.G. nr.788/1998
H.G. nr.797/1999

cumpărare active utilizate în baza unor contracte de închiriere, contracte de gestiune sau a unor contracte de asociere în participațiune, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

dezvoltare, stimulare
L. nr.133/1999
H.G. nr.244/2001

Întreprinzători privați
organizați conform D.-L. nr. 54/1990, stimulare, condiții
L. nr.133/1999

Leasing
cu clauză irevocabilă de vânzare din active din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

Licitații publice
finanțare programe de dezvoltare și sprijinire a înființării de întreprinderi mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/1999
H.G. nr.797/1999

instituții publice, societăți comerciale, companii naționale cu capital majoritar de stat, oferte, obligații, condiții
L. nr.133/1999

Management
manager și angajați ai întreprinderilor mici și mijlocii, pregătire profesională, sprijinire
L. nr.133/1999

Marketing
program de sprijinire întreprinderi mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/1999

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperației
sprijinire întreprinderi mici și mijlocii
L. nr.133/1999
H.G. nr.788/1998

Plăți în rate
active disponibile ale societăților comerciale, companiilor naționale cu capital majoritar de stat și regii autonome, vânzare către întreprinderi mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/1999

Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
aprobare anuală, condiții
L. nr.133/1999
H.G. nr.788/1998

Taxe vamale
exceptări, reduceri pentru
materii prime, mașini, instalații, echipamente industriale, know-how import de către întreprinderi mici și mijlocii cu capital privat
L. nr.133/1999


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 07:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.