HOTĂRÂRE nr.314 din 20 aprilie 1999
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei și vinului nr.67/1997
Fisa actului

Descriptori:

Autorizație
de defrișare și de plantare a viței de vie
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

de producător
de vinuri cu denumire de origine, acordare, sume, percepere
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.122/2000   (M.A.A.)
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

Băuturi alcoolice
evidență formulare tip, aprobare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Certificate
de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, acordare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999

Comerț
certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, acordare, condiții, sume, percepere
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.122/2000   (M.A.A.)
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

Formulare în activitatea financiară și contabilă
tip
pentru evidența patrimoniului viticol a producției vitivinicole și a băuturilor alcoolice naturale
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol și al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumiri de Origine (ISCTVBANDO)
organizare, funcționare ca serviciu
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.184/2001   (M.A.A.P.)

Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
structură organizatorică
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.39/2001   (M.A.A.P.)

Patrimoniu
viticol, evidență formulare-tip, aprobare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Vie
regulament de aplicare a L. nr. 67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)

Vinuri
regim juridic
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999

producție vitivinicolă, evidență, formulare tip, aprobare
L. nr.67/1997
H.G. nr.314/1999
O. nr.117/2000   (M.A.A.)


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 04:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.