LEGE nr.100 din 26 mai 1998
privind asistența de sănătate publică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.860/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea și derularea contractelor de achiziții publice pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate
  O. nr.871/2002 al ministrului sănătății și familiei privind declararea nominală obligatorie și evidența bolnavilor de cancer (abrogat prin O. nr.2.027/2007)
  O. nr.875/2002 al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competență în medicina de întreprindere
  O. nr.1.007/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referință admisibile de expunere a populației generale la câmpuri electromagnetice cu frecvențele de la 0 Hz la 300 GHz (abrogat prin O. nr.1.193/2006)
  O. nr.1.005/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale (abrogat prin O. nr.931/2006)
  O. nr.1.032/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 4-15
  O. nr.1.031/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin O. nr.1.448/2005)
  O. nr.1.041/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002
  O. nr.168/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizați
  O. nr.185/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private (abrogat prin O. nr.261/2007)
  O. nr.197/2003 al ministrului sănătății și familiei privind organizarea și funcționarea comisiilor medicale de orientare școlar-profesională
art.12 lit.a)
  O. nr.1.058/2003 al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistența medico-sportivă în complexurile sportive naționale, precum și în cantonamentele loturilor naționale și olimpice și asistența medicală la bazele sportive în timpul desfășurării antrenamentelor și competițiilor
anexa nr. 2 pct. II .3
  O. nr.598/2003 al ministrului sănătății și familiei privind elaborarea sintezelor naționale în cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc"
  O. nr.1.041/2003 al ministrului sănătății pentru constituirea sistemului de informații privind sănătatea în relație cu mediul
  O. nr.1.042/2003 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București (abrogat prin O. nr.880/2006)
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
  C. nr.34/2003 pentru declararea zilelor de 29, 30 și 31 decembrie 2003 ca zile bancare (abrogat prin R. nr.6/2010)
  O. nr.1.163/2003 al ministrului sănătății privind aprobarea definițiilor de caz utilizate în sistemul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile
  O. nr.1.198/2003 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin O. nr.1.448/2005)
art.12
  O. nr.1.213/2003 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publică
  O. nr.61/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente (abrogat prin O. nr.1.050/2005)
art.1 alin.(3)
  O. nr.59/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind stabilirea condițiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză (abrogat prin O. nr.39/2004)
art.1 alin.(3)
  O. nr.102/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 a serviciilor medicale din anul 2002 ale unităților sanitare cu paturi, până la nivelul cheltuielilor angajate în anul 2002 și rămase neachitate la 31 decembrie 2003
  O. nr.114/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială
art. 1 alin. (3)
  O. nr.188/2004 al ministrului sănătății privind constituirea Registrului operativ național al bolilor profesionale și a Centrului național de coordonare metrologică și informare privind bolile profesionale
  O. nr.240/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora
  O. nr.270/2004 al ministrului sănătății privind asistența medicală de urgență prespitalicească (abrogat prin O. nr.2.021/2008)
art.4
  O. nr.292/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic și de anumite produse derivate din fistic care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran (abrogat prin O. nr.40/2004)
art. 1 alin. (3)
  O. nr.381/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
art.15 lit.c)
  O. nr.417/2004 al ministrului sănătății privind înființarea unității de transport neonatal specializat
art.4
  O. nr.431/2004 al ministrului sănătății privind organizarea și funcționarea laboratoarelor și compartimentelor de igiena radiațiilor ionizante aflate în rețeaua Ministerului Sănătății
  O. nr.430/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani
art.12 lit. a)
  O. nr.581/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind continuarea finanțării achiziției de vaccin rabic destinat profilaxiei postexpunere din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
art. 12 lit. d)
  O. nr.857/2004 ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman (abrogat prin O. nr.1.030/2009)
art.12
  O. nr.861/2004 al ministrului sănătății privind organizarea Comitetului național și comitetelor județene de intervenție în caz de pandemie de gripă (abrogat prin O. nr.1.094/2005)
  O. nr.859/2004 al ministrului sănătății pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătății nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente (abrogat prin O. nr.176/2009)
art.12
  O. nr.860/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Listei bolilor transmisibile prioritare în România
  O. nr.997/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
  O. nr.1.070/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea programului de supraveghere și control al infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS)
  O. nr.1.144/2004 al ministrului sănătății privind înființarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile
  O. nr.1.403/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.1.615/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
  O. nr.1.624/2004 al ministrului sănătății privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internațională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele și unitățile ambulatorii de specialitate din România
  O. nr.1.688/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor naționale în cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc"
  O. nr.1.718/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private
  O. nr.10/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005
  O. nr.55/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  O. nr.183/2005 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.320/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei de decontare a obligațiilor restante ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății către furnizorii de medicamente și materiale sanitare
  O. nr.318/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin O. nr.1.448/2005)
art. 12
  O. nr.349/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare (abrogat prin O. nr.1.338/2007)
  O. nr.728/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005
  O. nr.814/2005 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.836/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice (abrogat prin O. nr.1.448/2005)
art. 12
  O. nr.837/2005 al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice (abrogat prin O. nr.1.448/2005)
art. 12
  O. nr.1.484/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind prelungirea termenului de utilizare a instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului dozei


Marți, 28 ianuarie 2020, 21:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.