LEGE nr.100 din 26 mai 1998
privind asistența de sănătate publică
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
obligații, privind asistența de sănătate publică
L. nr.100/1998

Alimentație publică
și colectivă, preparare alimente, norme igienă
O. nr.976/1998   (M.S.)
L. nr.100/1998

Asigurări sociale de sănătate
listă, boli pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
H.G. nr.165/2001
L. nr.100/1998

Asistență medicală
și stomatologică
a preșcolarilor, elevilor și studenților, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O.G. nr.124/1998

Autorizație
sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății
L. nr.98/1994
L. nr.100/1998
O. nr.331/1999   (M.S.)

Cabinete medicale
și stomatologice, asigurare asistență medicală
pentru preșcolari, elevi și studenți
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități sanitare publice
vezi:  Asistență medicală
vezi:  Asigurări sociale de sănătate

Comerț
de mic detaliu, stabil și ambulant, norme de igienă
L. nr.100/1998
O. nr.976/1998   (M.S.)

Confidențialitate
informații din
domeniul asistenței de sănătate publică
L. nr.100/1998

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
asistența de sănătate publică
L. nr.100/1998

Copii
din grădinițe și elevi din școli, asistență medicală și stomatologică, asigurare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Depozit
farmaceutic, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Direcții de sănătate publică județene
compartimente de igienă a radiațiilor nucleare, organizare și funcționare
L. nr.111/1996
L. nr.100/1998
O. nr.80/1999   (M.S.)

Drogherii
unități, înființare, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Elevi
asistență medicală și stomatologică, asigurare prin cabinete medicale stomatologice din unitățile de învățământ
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Farmacii
unități, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Fondul de asigurări sociale de sănătate
decontare medicamente, eliberare fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Grădinițe
preșcolari, asistență medicală și stomatologică
L. nr.100/1998
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Igienă și sănătate publică
avizare proiecte, obiective și autorizarea obiectivelor cu impact asupra sănătății, emitere, condiții
L. nr.98/1994
L. nr.100/1998
O. nr.331/1999   (M.S.)

inspecție sanitară de stat, organizare și funcționare, obligații
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)

Inspectori sanitari de stat
asistență de sănătate, competență, organizare și funcționare, condiții
L. nr.100/1998
O. nr.330/1999   (M.S.)

Inspecția Sanitară de Stat
organizare și funcționare, autorizații sanitare, emitere, condiții
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)
O. nr.331/1999   (M.S.)

Învățământ
asistență de sănătate publică a preșcolarilor, elevilor și studenților
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Medic
din cabinete medicale grădinițe, școli și unități de învățământ superior, atribuții
L. nr.100/1998
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Medicamente
finanțare cheltuieli în anul 2001, norme, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

lista bolilor pentru care asigurații beneficiază în tratament ambulator de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.165/2001
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Medicina muncii
servicii de medicina muncii, organizare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.615/2001   (M.S.F.)

Medicină legală
servicii, organizare, atribuții
L. nr.100/1998

Ministerul Sănătății și Familiei
Inspecția Sanitară de Stat, atribuții
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)

Nuclear, domeniu
compartimente de igiena radiațiilor nucleare, în rețeaua M.S.F., organizare și funcționare
L. nr.111/1996
L. nr.100/1998
O. nr.80/1999   (M.S.)

Obiective economice și social culturale
cu impact asupra sănătății publice, aviz/autorizație sanitară, emitere, condiții
L. nr.98/1994
L. nr.100/1998
O. nr.331/1999   (M.S.)

Produse biologice de uz uman
prescripție medicală cu sau fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Program național de sănătate publică
organizare și finanțare
L. nr.100/1998

Programe de sănătate
finanțate în anul 2001, organizare, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.450/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.535/2001   (M.S.F.)
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Salubritate
teste, norme de igienă
L. nr.100/1998
O. nr.976/1998   (M.S.)

Sănătate
asistență medicală
și stomatologică pentru preșcolari, elevi și studenți, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

indicatori de expunere și/sau de efect biologic relevanți, răspuns specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională
L. nr.90/1996
L. nr.100/1998
O. nr.615/2001   (M.S.F.)
O. nr.803/2001   (M.S.F.)

lista cuprinzând bolile pentru care beneficiază de tratament ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

programe de sănătate în anul 2001, execuție, raportare și control, norme, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

publică, asistență
L. nr.100/1998

Sănătate publică
asistență
L. nr.100/1998
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001

avizare sanitară a proiectelor/autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice, emitere, condiții
L. nr.98/1994
L. nr.100/1998
O. nr.331/1999   (M.S.)

compartimente de igiena radiațiilor nucleare, aflate în rețeaua MSF, organizare și funcționare
L. nr.111/1996
L. nr.100/1998
O. nr.80/1999   (M.S.)

inspecție sanitară de stat, organizare și funcționare, atribuții
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)

Spitale
medicină școlară, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

unități sanitare, măsuri de ordin financiar
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.196/968/2000   (C.N.A.S., M.S.)

Studenți
asistență medicală și stomatologică
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Școli
de asistență medicală și stomatologică
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Unități alimentare
amplasare, construcție, reamenajare, dotare, condiții
L. nr.100/1998
O. nr.976/1998   (M.S.)

Unități farmaceutice
autorizare de funcționare, reautorizare, plată, cuantum, stabilire, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
H.G. nr.22/2001
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Unități sanitare și de asistență socială
măsuri de ordin financiar
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Vaccinuri
pentru imunizări prin unitățile de învățământ, cost, acoperire de la buget
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)


Marți, 28 ianuarie 2020, 21:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.