ORDONANȚĂ nr.125 din 29 august 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.125 din 29 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.594/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 256/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 329/31 aug. 1998 text
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.541/1991 privind stabilirea și aplicarea taxelor de inregistrare a medicamentelor și a produselor biologice de uz uman
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.178/2000 privind produsele cosmetice (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
abrogă dispozițiile cuprinse la art.4 lit.b referitoare la înregistrarea produselor cosmetice
  L. nr.508/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
abrogă dispozițiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice din art.4 lit.b
Aprobată cu modificări: L. nr.594/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
modifică art.1, art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(3) si (4), art.7 alin.(1), art.8, art.9 alin.(1), (3) si (5), art.10 alin.(1), (4) si (9), art.11, art.12, art.14 alin.(2) si (3), art.15, art.16; introduce cap.I înainte de art.1, cap.II dupa art.3, cap.III dupa art.5, sectiunea 1 după titlul cap.III, sectiunea a 2-a dupa art.6, sectiunea a 3-a după art.9, alin.(10) la art.10, cap.IV după art.13, cap.V după art.15; abrogă art.2; înlocuiește denumirile „ Ministerul Sănătății" si „ ministrul sănătății" cu denumirile „Ministerul Sănătății si Familiei" si „ministrul sănătății si familiei "
Modificată: O.U.G. nr.161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
modifică art. 14
  O.G. nr.66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
modifică art.1 alin.(3) si (4), art.3, art.4 partea introductiva si lit.b),c), d), h), i), j), k), n), si p), art.6, art.7 alin.(1), art.10 alin.(1) si (9), art.12 alin.(2), art.13, art.14 alin.(2), art.15; introduce lit.s) la art.4, înlocuiește sintagma "produs medicamentos" cu sintagma "medicament"
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 14 alin. (2), (3) și (4), art. 15
Abrogată: O.U.G. nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății


Sâmbătă, 06 iunie 2020, 05:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.