ORDONANȚĂ nr.81 din 25 august 1998
privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
Fisa actului

Descriptori:

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
. ameliorarea terenurilor degradate
O.G. nr.81/1998

Donații
terenuri degradabile, perimetre de ameliorare, suportare onorariu notarial de Regia Națională a Pădurilor
O.G. nr.81/1998

Expropriere
în caz de refuz, ameliorare terenuri degradate, proprietate privată
O.G. nr.81/1998

Finanțare
lucrări de
împădurire a terenurilor degradate
O.G. nr.81/1998

Inventar, inventariere
terenuri degradate, comisie, compunere
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993
vezi:  Contabilitate

Împădurire
terenuri degradate, măsuri
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993

Mediu înconjurător, ecologie
terenuri degradate, împădurire, măsuri
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993

Silvicultură
împădurire terenuri degradate, măsuri
O.G. nr.81/1998

Taxe de timbru pentru activități notariale
autentificare acte de vânzare-cumpărare, terenuri degradate, de la persoane fizice, scutire de taxă de timbru, condiții
O.G. nr.81/1998

donații, terenuri degradate, perimetre de ameliorare, onorarii notariale suportare de către Regia Națională a Pădurilor
O.G. nr.81/1998

Terenuri
cumpărare de la persoane fizice de către Regia Națională a Pădurilor, modalitate de plată
L. nr.26/1996
O.G. nr.81/1998

degradate
ameliorare, împădurire, măsuri
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993

transmitere, criterii, condiții
O.G. nr.81/1998

forestiere
cu destinație forestieră, circulație juridică, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.54/1998
L. nr.213/1998
O.G. nr.81/1998
O.U.G. nr.226/2000

inventariere
O.G. nr.81/1998
H.G. nr.786/1993

Timbru
judiciar
scutire, transcriere, drept de proprietate asupra terenurilor degradate cumpărate de Regia Națională a Pădurilor
O.G. nr.81/1998


Joi, 12 decembrie 2019, 10:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.