LEGE nr.155 din 24 iulie 2020
pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.155 din 24 iulie 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 513/2019
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 665/27 iul. 2020
Functie activa:
Modifică: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- introduce art. 211
  L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 14 alin. (6) si (66); introduce alin. (6) la art. 30
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. a), art. 3 pct. 36,48 si 49, art. 4 - 6, art. 10 alin. (1), (2), (4), (5), (6) si (7), art. 12 alin. (12), art. 14, art. 19, art. 21 alin. (2) si (7), art. 23 alin. (8), art. 42 lit. a) si b), art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) lit.c), art. 46 alin. (2), art. 49 lit. a) si b), art. 51 alin. (5) si (6), art. 62 alin. (1) lit. h5), art. 93 alin. (1) pct. 5, 29 si 45, art. 93 alin. (2) pct. 1 lit. d), art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. b) si c), art. 93 alin. (3) lit. a) si alin. (4), art. 93 alin. (5), art. 94, art. 96 alin. (6), art. 103, art. 104 alin. (5) si (6), art. 108 alin. (1) partea introductivă si lit. d) si g), art. 123, art. 125 alin. (4), art. 130 alin. (1) lit. e), j) si s), art. 138 alin. (1) lit. d1) si g), art. 139 alin. (3), art. 143 alin. (1) lit. a), f) si q), art. 145 alin. (4) lit. g), art. 151, art. 152 alin. (2) partea introductivă, art. 156, art. 1562 alin. (1) lit. e), art. 1562 alin. (2) lit. a), art. 160 alin. (1) - (3), art. 179 alin. (2) lit. i) si k), art. 194 pct. 241, 26, 29, 37, 39 si 43, art. 195 alin. (2) - (4), art. 198; introduce lit. o) - q) la art. 2, pct. 11, 41, 42, 311, 312, 571 si 792la art. 3, art. 72, alin. (41) - (43), (51) - (53) la art. 10, alin. (14) la art. 12, alin. (10) - (14) la art. 23, alin. (21) si (22) la art. 46, lit. d) la art. 47 alin. (1), alin. (5) la art. 47, alin. (2) la art. 49, alin. (5) si (6) la art. 50, alin. (31) - (34) la art. 51, alin. (7) la art. 57, alin. (6) - (8) la art. 65, alin. (3) la art. 75, pct. 51- 54si pct. 49 - 54 la art. 93 alin. (1), lit. e) la art. 93 alin. (2) pct. 1, lit. e) - h) la art. 93 alin. (2) pct. 2, alin. (41), (42), (8) - (10) la art. 93, pct. 741 la art. 100, art. 1022, alin. (21) la art. 118, lit. f) la art. 119 pct. 2, lit. g) la art. 119 pct. 3, alin. (11) la art. 120, alin. (41) la art. 125, alin. (4) si (5) la art. 134, alin. (3) la art. 137, alin. (6) si (7) la art. 139, lit. s) la art. 143 alin. (1), alin. (11) la art. 143, lit. a1) la art. 148 alin. (2), alin. (3) - (5) la art. 148, alin. (41) si (42) la art. 152, lit. b1) si h) la art. 1562alin. (1), alin. (7) - (9) la art. 178, pct. 44-52 la art. 194, lit. d) la art. 195 alin.(1) pct. 1, lit. g) - j) la art. 195 alin. (1) pct. 2, alin. (21) si (7) - (9) la art. 195; abrogă art. 24, art. 93 alin. (21), art. 104 alin. (3), (4) si (8), art. 130 alin. (2) lit. b), art. 139 alin. (5), art. 143 alin. (1) lit. m) si alin. (3), art. 150 lit. c), art. 152 alin. (1) si (11), art. 1562), alin. (2) lit.b), art. 195 alin. (42); sintagma „serviciu tehnologic de sistem” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „serviciu de sistem”.
dispune republicarea
  L. nr.23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. II alin. (1)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 137 alin. (1) lit. b); introduce pct. 6 la art. 60, lit.j) la art. 122 alin. (4), lit. d) la art. 319 alin. (10), alin. (11) la art. 321
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.417/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative


Miercuri, 29 iunie 2022, 16:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.