ORDIN nr.1 din 7 ianuarie 2020
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1 din 7 ianuarie 2020
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 56/28 ian. 2020
Functie activa:
Abrogă: O. nr.844/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru
  O. nr.979/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  O. nr.536/2017 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016
  O. nr.1.427/2017 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
totodata, abrogă:
O. nr.155/2019 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017
  O. nr.357/2018 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială
Modifică: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.347/2020 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020


Duminică, 29 noiembrie 2020, 16:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.