ORDIN nr.653 din 13 martie 2019
al ministrului muncii și justiției sociale privind instrucțiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licențierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.653 din 13 martie 2019
Emitent: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 398/21 mai. 2019
Functie activa:
Abrogă: O. nr.98/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind eliberarea avizului în vederea acordării personalității juridice
  O. nr.115/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind organizarea compartimentului pentru relația cu asociațiile și fundațiile și aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor
  O. nr.280/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării și accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale
  O. nr.31/2015 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi


Marți, 02 iunie 2020, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.