LEGE nr.21 din 6 februarie 1924
pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații)
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.2.664/2003 al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Cultelor
  O. nr.302/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
  O. nr.518/2003 al ministrului administrației și internelor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
  O. nr.139/2003 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
  O. nr.258/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
  O. nr.5.336/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Criteriilor specifice și a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării
  O. nr.293/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.660/2005)


Vineri, 05 iunie 2020, 01:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.