CODUL CIVIL
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.36/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
  D.C.C. nr.94/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1075 din Codul civil
  D.C.C. nr.256/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.311/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 și 968 din Codul civil
art. 5 și 968
  D.C.C. nr.42/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil
art. 1662 teza a doua
  D.C.C. nr.121/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 607 și 610 din Codul civil
art. 607 și 610
  D.C.C. nr.549/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil
art. 1441
  D.C.C. nr.85/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201, art. 1303 și art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și art. 215 din Codul penal
  D.C.C. nr.218/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1298 teza a doua din Codul civil
art. 1298 teza a doua
  D.C.C. nr.246/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 și ale art. 494 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
  D.C.C. nr.261/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.474/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1718 din Codul civil, art. 376, art. 488 și art. 494 din Codul de procedură civilă și ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
  D.C.C. nr.530/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 655, art. 657 și art. 658 din Codul civil, precum și a celor ale art. 111, art. 118 alin. 1 și 2 și ale art. 156 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 655, art. 657 și art. 658
  D.C.C. nr.587/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 966 și art. 968 din Codul civil
  D.C.C. nr.609/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. 1, art. 111 teza întâi și art. 137 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 813 din Codul civil
  D.C.C. nr.666/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1175 și art. 1191 alin. 1 din Codul civil
art. 1175 și art. 1191 alin. 1
  D.C.C. nr.672/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1082 din Codul civil
art. 1073 și art. 1082
  D.C.C. nr.59/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1077 din Codul civil
art. 1077
  D.C.C. nr.143/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil
art. 728
  D.C.C. nr.185/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 665, 666 și 676 din Codul civil
art. 665, 666 și 676
  D.C.C. nr.239/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1532 din Codul civil
art. 1532
  D.C.C. nr.379/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1361 din Codul civil, art. 129 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 43 și art. 46 din Codul comercial
- art. 969 și art. 1361
  D.C.C. nr.393/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 517 și art. 519 din Codul civil
art. 517 și art. 519
  D.C.C. nr.446/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 829 și art. 831 din Codul civil
art. 829 și art. 831
  D.C.C. nr.459/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 coroborat cu art. 3 lit. m) și art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 14 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții, ale art. 7201 din Codul de procedură civilă și ale art. 1662 și art. 1663 din Codul civil
art. 1662 și art. 1663
  D.C.C. nr.489/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.175 din Codul civil
art. 1.175
  D.C.C. nr.541/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte și pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
- art.1089
  D.C.C. nr.748/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. c) și art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale art. 43 și art. 44 din Codul comercial, precum și a dispozițiilor art. 1019-1021 din Codul civil
- art. 1019-1021
  D.C.C. nr.823/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil
art. 1073
  D.C.C. nr.873/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil și ale art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 480
  D.C.C. nr.908/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1200 pct. 4 și art. 1201 din Codul civil
art. 1200 pct. 4 și art. 1201
  D.C.C. nr.925/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1/2007 DECIZIA nr. 1 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 și art. 1073 din Codul civil
- art.480 și art.1073
  D.C.C. nr.67/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1021 din Codul civil
art. 969 și art. 1021
  D.C.C. nr.152/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 494 alin. 1, 2 și 3 teza întâi din Codul civil
art. 494 alin. 1, 2 și 3 teza întâi
  D.C.C. nr.362/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.395/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 494 din Codul civil
art. 494
  D.C.C. nr.452/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 700 din Codul civil
art. 700
  D.C.C. nr.525/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.303 teza întâi din Codul civil
art. 1.303 teza întâi
  D.C.C. nr.536/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 616 din Codul civil
art. 616
  D.C.C. nr.626/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 992 și 997 din Codul civil
art. 992 și 997
  D.C.C. nr.628/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1523 pct. 2 din Codul civil, ale art. 254 din Codul comercial și ale art. 49-56 din Codul de procedură civilă
- art.1523 pct.2
  D.C.C. nr.683/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora și ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil
art. 1000 alin. 3
  D.C.C. nr.765/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.860/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 612 din Codul civil
art. 612
  D.C.C. nr.914/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969, art. 970,art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 și art. 984 din Codul civil
art. 969, art. 970,art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 și art. 984
  D.C.C. nr.937/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.923/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă, art. 1200 și art. 1201 din Codul civil
art. 1200 și art. 1201
  D.C.C. nr.962/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.1.065/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.1.178/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 și art. 984 din Codul civil și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 și art. 984
  D.C.C. nr.1.223/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.224/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil și ale art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 480
  D.C.C. nr.56/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.169 din Codul civil
art. 1.169
  D.C.C. nr.59/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 4053 din Codul de procedură civilă și ale art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.116/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.203/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.209/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil și art. 61 din Codul de procedură civilă
art. 480
  D.C.C. nr.323/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
  D.C.C. nr.441/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil și art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 1.323
  D.C.C. nr.442/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
art. 480 și art. 481
  D.C.C. nr.432/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil și a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 1073
  D.C.C. nr.531/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil
art. 1169
  D.C.C. nr.537/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.581/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1309 din Codul civil
art. 1309
  D.C.C. nr.643/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil și art. 129 alin. 6 din Codul de procedură civilă
art. 480
  D.C.C. nr.668/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1364 din Codul civil
art. 1364
  D.C.C. nr.744/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 251-256 din Codul comercial, ale art. 1513 din Codul civil și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 1513
  D.C.C. nr.826/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 584 și art. 616 din Codul civil
art. 584 și art. 616
  D.C.C. nr.844/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 728 din Codul civil
art. 728
  D.C.C. nr.975/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1890 din Codul civil
art. 1890
  D.C.C. nr.1.004/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 8 și 9, art. 3041 și art. 581 din Codul de procedură civilă, ale art. 480 din Codul civil și ale art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 480
  D.C.C. nr.1.082/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 974 din Codul civil și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 974
  D.C.C. nr.1.176/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.1.203/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1077 din Codul civil
art. 1077
  D.C.C. nr.1.213/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.309/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, precum și ale art. 969 și art. 1073 din Codul civil
art. 969 și art. 1073
  D.C.C. nr.1287/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 481 și art. 1.899 din Codul civil, ale art. 45 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum și ale art. 304 pct. 8 și 9 din Codul de procedură civilă
art. 480, art. 481 și art. 1.899
  D.C.C. nr.1.347/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 și art. 1021 din Codul civil
art. 969, art. 1020 și art. 1021
  D.C.C. nr.24/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil
art. 1021
  D.C.C. nr.22/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.57/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.846 și art. 1.847 din Codul civil și ale art. 674 din Codul de procedură civilă
art. 1.846 și art. 1.847
  D.C.C. nr.121/2009 DECIZIE 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 970 și art. 1066-1069 din Codul civil
art. 970 și art. 1066-1069
  D.C.C. nr.106/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
art. 480 și art. 481
  D.C.C. nr.134/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1077 din Codul civil
art. 1073 și art. 1077
  D.C.C. nr.138/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1770 din Codul civil
art. 1770
  D.C.C. nr.311/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 și art. 1075 din Codul civil
art. 969, art. 1073 și art. 1075
  D.C.C. nr.310/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996, art. 480 și art. 1436 din Codul civil
art. 480 și art. 1436
  D.C.C. nr.288/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 481 din Codul civil și art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 480, art. 481
  D.C.C. nr.399/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
art. 480 și art. 481
  D.C.C. nr.397/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil
art. 998
  D.C.C. nr.374/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil
art. 700 alin. 1
  D.C.C. nr.433/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) și art. 122 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a prevederilor titlului VII din Codul civil
titlul VII
  D.C.C. nr.434/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.483/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă și art. 1073 din Codul civil
art. 1073
  D.C.C. nr.547/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 din Codul civil
art. 700
  D.C.C. nr.584/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.649/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.617/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 2, 3 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.604/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil
art. 969 și art. 1073
  D.C.C. nr.641/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil
art. 728
  D.C.C. nr.777/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil
art. 700 alin. 1
  D.C.C. nr.852/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
art. 480 și art. 481
  D.C.C. nr.854/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedură civilă și ale art. 1441 din Codul civil
art. 1441
  D.C.C. nr.894/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 și ale art. 999 din Codul civil
art. 998 și ale art. 999
  D.C.C. nr.897/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.887/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.200 și 1.201 din Codul civil, precum și ale art. 129 alin. 5, art. 137, 167, 168, 172 și 173 din Codul de procedură civilă
art. 1.200 și 1.201
  D.C.C. nr.911/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 676 din Codul civil
art. 676
  D.C.C. nr.957/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (3) din Codul de procedură penală și ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil
art. 1000 alin. 3
  D.C.C. nr.1.059/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și 25 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 1434 alin. 1 din Codul civil
art. 1434 alin. 1
  D.C.C. nr.1.064/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1200, art. 1201, art. 1295 și art. 1306 din Codul civil
art. 1200, art. 1201, art. 1295 și art. 1306
  D.C.C. nr.1.063/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.201 din Codul civil și ale art. 166 din Codul de procedură civilă
art. 1.201
  D.C.C. nr.1.145/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 966 și art. 968 din Codul civil
art. 966 și art. 968
  D.C.C. nr.1.146/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 și art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, precum și ale art. 1073 din Codul civil
- art. 1073
  D.C.C. nr.1.189/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.282/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 728 alin. 1 teza întâi din Codul civil și art. 6735 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 728 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.1.326/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1337 din Codul civil
art. 1337
  D.C.C. nr.1.306/2009 DECIZIA nr. 1.306 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil
- art. 494
  D.C.C. nr.1.351/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163, art. 399 alin. 2 și alin. 21 și art. 578-5801 din Codul de procedură civilă și ale art. 1201 din Codul civil
art. 1201
  D.C.C. nr.1.369/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 612 din Codul civil
art. 612
  D.C.C. nr.1.370/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 616-618 din Codul civil
art. 616-618
  D.C.C. nr.1.394/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 700 alin. 1 din Codul civil
art. 700 alin. 1
  D.C.C. nr.1.547/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 970 și art. 1066-1069 din Codul civil
art. 970 și art. 1066-1069
  D.C.C. nr.1.570/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.616/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 974 din Codul civil
art. 974
  D.C.C. nr.1.646/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și 481 din Codul civil
art. 480 și 481
  D.C.C. nr.1.686/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.704/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 966 și art. 968 din Codul civil
art. 966 și art. 968
  D.C.C. nr.1.701/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.17/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, precum și a prevederilor art. 1436 din Codul civil
art. 1436
  D.C.C. nr.13/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.338/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1429 alin. 2 și art. 1436 din Codul civil
art. 1429 alin. 2 și art. 1436
  D.C.C. nr.339/2010 DECIZIA nr. 339 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1066 din Codul civil și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 1066
  D.C.C. nr.343/2010 DECIZIA nr. 343 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil
- art. 700 alin. 1
  D.C.C. nr.406/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.424/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.466/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 696 din Codul civil și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 696
  D.C.C. nr.460/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 1073, art. 1075 și art. 1077 din Codul civil
art. 1073, art. 1075 și art. 1077
  D.C.C. nr.456/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil
art. 494
  D.C.C. nr.507/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 281 alin. 2
  D.C.C. nr.565/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 și 481 din Codul civil
art. 480 și 481
  D.C.C. nr.588/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201 din Codul civil
art. 1201
  D.C.C. nr.598/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 616 din Codul civil
art. 616
  D.C.C. nr.628/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.631/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1200, art. 1201, art. 1746, art. 1769 și art. 1790 din Codul civil, precum și a celor ale art. 129 alin. 5, art. 137, art. 167, art. 168, art. 172 și art. 173 din Codul de procedură civilă
art. 1200, art. 1201, art. 1746, art. 1769 și art. 1790
  D.C.C. nr.763/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1340 tezele a doua și a treia din Codul civil
art. 1340 tezele a doua și a treia
  D.C.C. nr.810/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 728 din Codul civil
art. 728
  D.C.C. nr.866/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1020 din Codul civil, precum și ale art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 969 și art. 1020
  D.C.C. nr.865/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1066-1069 și art. 1144 din Codul civil și ale art. 119 din Codul de procedură civilă
art. 1066-1069 și art. 1144
  D.C.C. nr.939/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1020 și 1021 din Codul civil, precum și a celor ale art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1, art. 3 pct. 1 și art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 1020 și 1021
  D.C.C. nr.963/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil
art. 969 și art. 1073
  D.C.C. nr.969/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 584 și art. 585 din Codul civil
art. 584 și art. 585
  D.C.C. nr.913/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1073 și ale art. 1541 din Codul civil
art. 1073 și ale art. 1541
  D.C.C. nr.974/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1073 și ale art. 1541 din Codul civil
art. 1073 și ale art. 1541
  D.C.C. nr.976/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1898 și art. 1899 alin. 2 din Codul civil
art. 1898 și art. 1899 alin. 2
  D.C.C. nr.1.013/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1410-1453 din Codul civil
art. 1410-1453
  D.C.C. nr.1.021/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial și art. 1294 din Codul civil
- art. 1294
  D.C.C. nr.1.022/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 974 din Codul civil
art. 974
  D.C.C. nr.1.100/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
- art. 480 și art. 481
  D.C.C. nr.1.101/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil și ale art. I pct. 1 și 3 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989
- art. 480
  D.C.C. nr.1.102/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil
- art. 700 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.103/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, ale Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, și ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 480
  D.C.C. nr.1.108/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1073 și art. 1077 din Codul civil
art. 1073 și art. 1077
  D.C.C. nr.1.125/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil
- art. 969, art. 1073
  D.C.C. nr.1.111/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 970 din Codul civil
- art. 969 și art. 970
  D.C.C. nr.1.141/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil
- art. 584
  D.C.C. nr.1.139/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil
art. 728
  D.C.C. nr.1.210/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1073 și art. 1541 din Codul civil
- art. 1073 și art. 1541
  D.C.C. nr.1.244/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil
- art. 494
  D.C.C. nr.1.257/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil
- art. 998
  D.C.C. nr.1.253/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1541 din Codul civil
- art. 1073, art. 1541
  D.C.C. nr.1.329/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil și ale art. 304 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 480 și art. 481
  D.C.C. nr.1.481/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.547/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.1.618/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 485 și art. 487 din Codul civil
art. 485 și art. 487
  D.C.C. nr.57/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
art. 480
  D.C.C. nr.191/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1020 și art. 1021 din Codul civil
art. 1020 și art. 1021
  D.C.C. nr.198/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 și art. 1021 din Codul civil
- art. 969, art. 1020, art. 1021
  D.C.C. nr.203/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 și art. 1021 din Codul civil, precum și a celor ale art. 24 și art. 25 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 969, art. 1020, art. 1021
  D.C.C. nr.214/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil și art. 589 din Codul de procedură civilă
art. 1114
  D.C.C. nr.466/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil și ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 998
  D.C.C. nr.453/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 483 din Codul civil
- art. 480 și art. 483
  D.C.C. nr.454/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil
- art. 616
  D.C.C. nr.461/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 969 și art. 1073 din Codul civil
- art. 480, art. 969, art. 1073
  D.C.C. nr.456/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 1073 și art. 1077 din Codul civil
art. 111, precum și ale art. 1073 și art. 1077
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.573/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 741 din Codul penal
- art. 741
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.582/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201 din Codul civil și art. 163 din Codul de procedură civilă
- art. 1201
  D.C.C. nr.627/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, precum și a celor ale art. 480 din Codul civil
- art. 480
  D.C.C. nr.617/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil
- art. 1201
  D.C.C. nr.700/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 970 alin. 1 și art. 1069 alin. 2 din Codul civil
- art. 970 alin. 1 și art. 1069 alin. 2
  D.C.C. nr.692/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 696 din Codul civil
- art. 696
  D.C.C. nr.701/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și a celor ale art. 969 și art. 1073-1077 din Codul civil
art. 969 și art. 1073-1077
  D.C.C. nr.821/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 584 din Codul civil
- art. 480 și 584
  D.C.C. nr.823/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 1169 și art. 1173 alin. 1 din Codul civil
- art. 1169 și art. 1173
  D.C.C. nr.841/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 676 din Codul civil
- art. 676
  D.C.C. nr.886/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969-970, art. 977, art. 981, art. 1429 alin. 1 și ale art. 1439 alin. 2 din Codul civil
- art. 969-970, art. 977, art. 981, art. 1429 alin. 1, art. 1439 alin. 2
  D.C.C. nr.890/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil, precum și ale art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (2) și (3), art. 33 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 1169
  D.C.C. nr.884/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 și art. 67311- 67313 din Codul de procedură civilă și ale art. 728 din Codul civil
- art. 728
  D.C.C. nr.885/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, ale art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 480, art. 1429 și art. 1436 din Codul civil
- art. 480, art. 1429 și art. 1436
  D.C.C. nr.968/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1541 din Codul civil
- art. 1073 și art. 1541
  D.C.C. nr.989/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil
- art. 975
  D.C.C. nr.964/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1020, art. 1021, art. 1429 pct. 2 și art. 1439 din Codul civil
- art. 1020, art. 1021, art. 1429 pct. 2, art. 1439
  D.C.C. nr.971/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 966 și 968 din Codul civil
- art. 966, 968
  D.C.C. nr.985/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 și art. 1021 din Codul civil
- art. 969, art. 1020, art. 1021
  D.C.C. nr.1.111/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil
- art. 1073
  D.C.C. nr.1.120/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1069 alin. 1 și art. 1070 din Codul civil
- art. 1069 alin. 1 și art. 1070
  D.C.C. nr.1.121/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil
- art. 969 și art. 1073
  D.C.C. nr.1.107/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil
- art. 975
  D.C.C. nr.1.097/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1586 din Codul civil și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești
art. 1586
  D.C.C. nr.1.152/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 841 și art. 847 din Codul civil
- art. 841 și art. 847
  D.C.C. nr.1.234/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1088 alin. 2 teza întâi din Codul civil
- art. 1088 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.1.371/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1539 și art. 1541 din Codul civil
art. 1539 și art. 1541
  D.C.C. nr.1.373/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil
art. 1307
  D.C.C. nr.1.396/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 494 din Codul civil
art. 494
  D.C.C. nr.1.391/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 970, art. 1073, art. 1075, art. 1429 și art. 1430 din Codul civil
art. 970, art. 1073, art. 1075, art. 1429 și art. 1430
  D.C.C. nr.1.389/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 și art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) și art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale art. 1201 din Codul civil
art. 1201
  D.C.C. nr.1.531/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil
art. 969 alin. 1
  D.C.C. nr.1.563/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 și art. 999 din Codul civil din 1864, precum și ale art. 1 alin. (2) lit. a) și lit. e) pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 998 și art. 999
  D.C.C. nr.10/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 829 si art. 831 din Codul civil
art. 829 si art. 831
  D.C.C. nr.12/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1077 din Codul civil
art. 1073 și art. 1077
  D.C.C. nr.312/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998, 999, 1073, 1075, 1094 și 1096 din Codul civil
- art. 998, 999, 1073, 1075, 1094 și 1096
  D.C.C. nr.313/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969 și 1073 din Codul civil
- art. 969 și 1073
  D.C.C. nr.310/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locumte, ale art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 480, 1429 și 1436 din Codul civil
art. 480, 1429 și 1436
  D.C.C. nr.311/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil
art. 728
  D.C.C. nr.317/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 și 481 din Codul civil
art. 480 și 481
  D.C.C. nr.523/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 1.344 din Codul civil
art. 480 și art. 1.344
  D.C.C. nr.960/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil
art. 658
  D.C.C. nr.96/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 383 alin. (2) din Codul civil
art. 383 alin. (2)
  D.C.C. nr.135/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1077 din Codul civil din 1864
art. 1073 și art. 1077
  D.C.C. nr.296/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969 și art. 1073 din Codul civil din 1864
- art. 969 și art. 1073
  D.C.C. nr.350/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2.158, art. 2.164 alin. (3) și art. 2.165 din Codul civil
art. 2.158, art. 2.164 alin. (3) și art. 2.165
  D.C.C. nr.389/2013 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 379 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 2.506 alin. (1), art. 2.512 alin. (2), art. 2.515 alin. (3) și (4), art. 2.520 alin. (1) pct. 4, art. 2.538, art. 2.541 și art. 2.542 din Codul civil
art. 2.506 alin. (1), art. 2.512 alin. (2), art. 2.515 alin. (3) și (4), art. 2.520 alin. (1) pct. 4, art. 2.538, art. 2.541 și art. 2.542
  D.C.C. nr.240/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 659 din Codul civil din 1864
- art. 659
  D.C.C. nr.430/2014 DECIZIA nr. 430 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 998 și art. 999 din Codul civil din 1864
- art. 998 și art. 999
  D.C.C. nr.727/2014 DECIZIA nr. 727 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864
- art. 1391-1398
  D.C.C. nr.66/2017 DECIZIA nr. 66 din 16 februarie 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 și ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 1202
  D.C.C. nr.247/2017 DECIZIA nr. 247 din 25 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 91 și art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) și (5) și art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum și art’. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864
- art. 700 alin. 1
  D.C.C. nr.703/2017 DECIZIA nr. 703 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 494 alin. 3 teza a doua din Codul civil din 1864
- art. 494 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.658/2019 DECIZIA nr. 658 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.200 pct. 4 din Codul civil din 1864
- art. 1200 pct. 4, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.644/2019 DECIZIA nr. 644 din 17 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1.578 alin. 2 din Codul civil din 1864
- art. 1578 alin. 2, (respinge ca neîntemeiată).


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 08:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.