DECIZIA
nr. 382 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.382 din 31 mai 2018
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 668/1 aug. 2018
Functie activa:
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- soluția legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3), care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuției delegate de majorare a capitalului social


Miercuri, 01 decembrie 2021, 12:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.