ORDIN nr.423 din 26 iunie 2018
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, și modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.423 din 26 iunie 2018
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 612/17 iul. 2018
Functie activa:
Modifică: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
  O. nr.1.738/2015 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.1.764/2019)


Duminică, 29 noiembrie 2020, 16:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.