ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 14 decembrie 2017
privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.98 din 14 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.186/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 94/2018
- Senat: P.L. nr. L5/2018
Cu functie: de abrogare
În vigoare: prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 martie 2018, cu excepția prevederilor art, 24 alin. (3) și art. 28-30, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 1004/18 dec. 2017
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
- la 15 martie 2018
totodata, abrogă:
L. nr.228/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
- la 15 martie 2018
L. nr.314/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
O.U.G. nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
L. nr.31/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 29, art. 30 și art. 31
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 6 alin. (4) și art. 20; introduce alin. (31) la art. 7 și alin. (91) și (92) la art. 14;
Aprobată: L. nr.186/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Modificată: O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 7 alin. (31), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) si (2); introduce lit. h) la art. 2 alin. (1); abrogă art. 8, art. 9 alin. (2)
  O.U.G. nr.16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 5 alin. (2)


Vineri, 24 ianuarie 2020, 20:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.