ORDONANȚĂ nr.27 din 29 august 2016
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.27 din 29 august 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.238/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 399/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Dispozițiile art. I pct. 3, 7 și 8, precum și cele de la pct. 4, cu referire la pct. 161, 163 și 166 ale art. 2, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. Dispozițiile art. I pct. 20-23 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 672/31 aug. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.13/2013 privind serviciile poștale
- modifică art. 2 pct. 12, 13, 18 și 23, art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (3) lit. a)-c), art. 16, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 26, art. 30 alin. (1)-(4), art. 31 alin. (1) și (4), art. 35 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (1) lit. a), art. 472 alin. (2) și (3), art. 52 alin. (1) pct. 1 lit. b), art. 52 alin. (1) pct. 47, art. 52 alin. (2) pct. 7 și 16 și art. 58 alin. (2); introduce pct. 111 la art. 2, pct. 161-166 la art. 2, lit. b1) și b2) la alin. (6) al art. 8, alin. (6) la art. 10, lit. c) la alin. (1) al art. 42, pct. 71 la alin. (2) al art. 52, lit. c) la alin. (1) al art. 57 și lit. m) la alin. (1) al art. 58
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.238/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
- modifică art. I pct. 2, art. I pct. 12, art. II alin. (2); introduce pct. 51 la art. I, pct. 111 la art. I, pct. 151 la art. I, pct. 191 la art. I, pct. 231 la art. I


Miercuri, 12 august 2020, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.