LEGE nr.100 din 19 mai 2016
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.100 din 19 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 20/2016
- Senat: P.L. nr. L630/2015
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 392/23 mai. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
O.U.G. nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
L. nr.205/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
L. nr.206/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.516/2016 pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Modificată: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 70 alin. (8); introduce lit. d) - l) la art. 111 alin. (2), art. 1121
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 11 alin. (1), art. 80 alin. (5), art. 107 alin. (1) lit. a), art. 111 alin. (2) lit. d) și art. 112; introduce art. 271; abrogă art. 7 alin. (3)
  L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice


Joi, 21 noiembrie 2019, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.