LEGE nr.223 din 24 iulie 2015
privind pensiile militare de stat
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.225/2018 DECIZIA nr. 225 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.349/2018 DECIZIA nr. 349 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale art. 40 pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- art. 28 alin. (1) lit.e)
  D.C.C. nr.546/2018 DECIZIA nr. 546 din 18 septembrie 2018 referitoare la exoepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.551/2018 DECIZIA nr. 551 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.659/2018 DECIZIA nr. 659 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 și art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 19 si art. 21 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.652/2018 DECIZIA nr. 652 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 30 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.787/2018 DECIZIA nr. 787 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 109 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.785/2018 DECIZIA nr. 785 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) și a cap. VI - Jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat [art. 97-105] din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și a art. 53 și art. 73 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
- art. 26 alin. (2) și a cap. VI — Jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat [art. 97—105] (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.783/2018 DECIZIA nr. 783 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. f) și i), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 60 alin. (1), art. 77, art. 108, art. 109 alin. (1) și (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 3 lit. f) și i), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 60 alin. (1), art. 77, art. 108, art. 109 alin. (1) și (6) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.784/2018 DECIZIA nr. 784 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și a dispozițiilor art. 25, art. 28 alin. (1)-(3), art. 29 alin. (3), art. 30 și art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 25, art. 28 alin. (1)—(3), art. 29 alin. (3), art. 30 și art. 122 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.244/2019 DECIZIA nr. 244 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (10) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.237/2019 DECIZIA nr. 237 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 28; art. 29 și art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale art. 40 pct. 4, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- art. 28, art. 29 și art. 30 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.301/2019 DECIZIA nr. 301 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 30 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.322/2019 DECIZIA nr. 322 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 108, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.497/2019 DECIZIA nr. 497 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) și ale art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (1) lit. e) si art. 30, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.526/2019 DECIZIA nr. 526 din 24 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (1) lit. e), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.552/2019 DECIZIA nr. 552 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28, art. 29 alin. (1) și (2), art. 30, art. 108 și art. 109 alin. (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28, art. 29 alin. (1) și (2), art. 30, art, 108 și art. 109 alin. (6), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.553/2019 DECIZIA nr. 553 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e), art. 29 și art. 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (1) lit. e), art. 29 și art. 108, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.579/2019 DECIZIA nr. 579 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) și ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (10) și art. 122, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.849/2019 DECIZIA nr. 849 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28, art. 29 si art. 30, precum si ale art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28, art. 29, art. 30 si art. 60, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.839/2019 DECIZIA nr. 839 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 și art. 109, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.852/2019 DECIZIA nr. 852 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (1) și (10), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.843/2019 DECIZIA nr. 843 din 12 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 109 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.838/2019 DECIZIA nr. 838 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (2), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 108 si ale art. 109 alin. (1) si (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 28 alin. (1) și (2), art. 29 alin. (1) lit. b), art. 30, art. 108 și art. 109 alin. (1) și (2) , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.851/2019 DECIZIA nr. 851 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
- art. 109 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.863/2019 DECIZIA nr. 863 din 17 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și (6) și art. 11-18 din anexa nr. 1 și a dispozițiilor anexei nr. 1b ale Ordinului ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale, al ministrului justiției, al directorului Serviciului român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblul său, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, precum și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, ale art. 28-30, art. 59, art. 60 alin. (1), (3) și (4), art. 98 alin. (1), art. 108-111 și ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, art. 1 alin. (2) și art. 12 alin. (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (2) și art. 7 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II, art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- art. 28 - 30, art. 59, art. 60 alin. (1), (3) și (4), art. 98 alin. (1), art. 108-111 și art. 122, (respinge ca neîntemeiată)


Vineri, 14 august 2020, 09:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.