Ordin nr.558 din 24 martie 2015
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului legitimațiilor, al ștampilelor și al proceselor-verbale de control, constatare și sancționare a contravențiilor utilizate de către inspectorii Direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.558 din 24 martie 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 214/31 mar. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.256/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene


Joi, 20 ianuarie 2022, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.