ORDIN nr.700 din 9 iulie 2014
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.700 din 9 iulie 2014
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 zile
Publicare: M.Of. nr. 571/31 iul. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 835/17 noi. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.633/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară
  O. nr.634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
  O. nr.294/2007 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
  O. nr.247/2008 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
  O. nr.518/2008 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
  O. nr.133/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
  O. nr.134/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
  O. nr.186/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
  O. nr.415/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
  O. nr.108/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei
  O. nr.528/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
  O. nr.627/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
  O. nr.784/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
  O. nr.785/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
  O. nr.587/2013 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
  O. nr.1.124/2013 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.140/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru abrogarea lit. h) a art. 125 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 7CJ0/2014
Rectificare: M.Of. nr. 835/17 noi. 2014
Modificat: O. nr.1.340/2015 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
  S nr.109/2016 Sentința nr. 109 din 1 iulie 2016 a Curții de Apel Brașov — Secția contencios administrativ si fiscal
  S nr.113/2016 Sentința nr. 113 din 11 iulie 2016 a Curții de Apel Brașov Secția contencios administrativ și fiscal
  O. nr.1.550/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
  O. nr.1.608/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
  O. nr.263/2017 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
  O. nr.1.171/2017 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

dispune republicarea
  O. nr.423/2018 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, și modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate
  O. nr.3.442/2019 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
  O. nr.1/2020 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară
  O. nr.1.207/2020 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014


Joi, 25 februarie 2021, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.