HOTĂRÂRE nr.344 din 30 aprilie 2014
privind organizarea si funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.344 din 30 aprilie 2014
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 332/7 mai. 2014
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
totodata, abrogă:
H.G. nr.304/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Modifică: H.G. nr.1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
- modifică anexa
  H.G. nr.1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric (abrogat prin H.G. nr.488/2017)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
- modifică anexa
  H.G. nr.250/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (abrogat prin H.G. nr.177/2016)
- modifică art. 1 alin. (2)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.56/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare
- modifică art. 4 alin. (2) lit. i), art. 10 alin. (3) pct. 3, art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (2),; introduce pct. 61 la art. 10 alin. (3); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.884/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogat prin H.G. nr.1.002/2019)
- modifică art. 4 alin. (2) lit. h) pct. 1, art. 9 alin. (2), art. 23 alin. (2), modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; introduce pct. 17-19 la art. 4 alin. (2) lit. f)
  H.G. nr.580/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (abrogat prin H.G. nr.1.002/2019)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. f), art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 4 și 5, art. 4 alin. (2) lit. h) pct. 4, art. 9 alin. (2) și (3), art. 11, art. 19 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (2) și modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; introduce pct. 191 la art. 4 alin. (1), pct. 2 la art. 4 alin. (2) lit. i), pct. 5 și 6 la art. 4 alin. (2) lit. j), lit. m) la art. 4 și art. 111; abrogă art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 8 și art. 10
Abrogat: H.G. nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale


Vineri, 04 decembrie 2020, 00:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.