ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.93 din 18 decembrie 2012
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.93 din 18 decembrie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.113/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 10/2013
În vigoare: Intră în vigoare la: 21.12.2012
Observatii:Notă: v. în cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Națională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" și "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".
Publicare: M.Of. nr. 874/21 dec. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 349/13 iun. 2013
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
- prorogă termenele prevazute la art. 22 alin. (1) și art. 24 alin. (1) până la 30 aprilie 2013
Aprobată cu modificări: L. nr.113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
- modifică art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. b)-d) și lit. g), art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1) - (3), art. 15, art. 19, art. 22 alin. (1), art. 24; introduce lit. a1) și d1) la art. 9, lit. d) la art. 18 alin. (2), alin. (3) la art. 18, alin. (3) la art. 25
Modificată: O.U.G. nr.55/2013 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. g, art. 19 alin. (2); introduce alin. (5) la art. 8, alin. (3) la art. 15
Rectificare: M.Of. nr. 349/13 iun. 2013
Modificată: O.U.G. nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
- introduce alin. (2) la art. 3, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare
  L. nr.260/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 55/2013 și modifică art. 6 alin. (2), art. 23; introduce alin. (3) la art. 17, alin. (11) la art. 24; elimină de la modificare art. 19 alin. (2)
  O.U.G. nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- modifică art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. a1) și g), art. 19 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 1, art. 41, alin. (3) la art. 7, lit. a1) la art. 9, alin. (2) la art. 9, art. 171 și 172, art. 211 - 214
dispune republicarea
  L. nr.10/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (3); introduce alin. (7) și (8) la art. 2, art. 71 ; abrogă art. 17 alin. (3)
  L. nr.148/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- aprobă O.U.G. nr. 94/2013 și modifică art. 6 alin. (2), art. 9 lit. a2), art. 12 alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 211; introduce alin. (2) la art. 16


Miercuri, 14 aprilie 2021, 09:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.