LEGE nr.141 din 24 iulie 1997
privind Codul vamal al României
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  H.G. nr.162/2003 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea facilităților fiscale prevăzute în Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la programele de asistență economică, tehnică și în domenii conexe, semnat la București la 24 octombrie 1995
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  H.G. nr.1.036/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
  H.G. nr.1.175/2003 privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute
  H.G. nr.1.224/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
  O. nr.1.664/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizațiilor de stat și a organizațiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importă bunuri ce sunt destinate atât utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcționare, cât și pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc (abrogat prin O. nr.354/2004)
  O. nr.1.846/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și alte operațiuni similare, pentru transportul internațional și pentru operațiunile legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.222/2006)
  O. nr.1.845/2003 al ministrului finanțelor publice privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
  H.G. nr.428/2004 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile aparținând călătorilor și altor persoane fizice (abrogat prin H.G. nr.945/2006)
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  O. nr.1.716/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 7/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală
  O. nr.59/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004 (abrogat prin O. nr.849/2013)
  O. nr.169/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligația garantării datoriei vamale (abrogat prin O. nr.1.086/2006)
  O. nr.460/2005 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire (abrogat prin O. nr.6.358/2006)
  H.G. nr.287/2005 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă (abrogat prin H.G. nr.973/2006)
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
  O. nr.32/2006 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire informatică simplificată aplicabilă comisionarilor în vamă care desfășoară activități de curierat rapid prin aeroporturile deschise traficului internațional (abrogat prin O. nr.7.628/2006)


Miercuri, 08 aprilie 2020, 06:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.