LEGE nr.141 din 24 iulie 1997
privind Codul vamal al României
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.305/2001 privind exceptarea și reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import
  Decizie nr.1.186/2002 privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declarației vamale în detaliu prin procedee informatice (abrogat prin O. nr.8.060/2006)
  Decizie nr.1.497/2002 privind abilitarea birourilor vamale de control și vămuire la interior și la frontieră de a efectua operațiuni vamale pentru produse strategice (abrogat prin Decizie nr.173/2004)
  Decizie nr.1.518/2002 privind vămuirea unor categorii de mărfuri (abrogat prin O. nr.826/2004)
  O. nr.1.112/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului finanțelor publice privind nominalizarea birourilor vamale de control și vămuire la frontieră pentru intrarea/ieșirea din țară a substanțelor care epuizează stratul de ozon
  Decizie nr.1.783/2002 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, ediția a III-a (2002), actualizate prin aducerile la zi nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.493/2002 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
  Decizie nr.176/2003 privind instituirea unor registre simplificate de evidență pentru bunurile transportate prin sistemul de expediții expres (abrogat prin O. nr.7.628/2006)
  Decizie nr.177/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidența operativă, controlul și supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere și din porturile care beneficiază de facilitățile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 131/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 99/2002 (abrogat prin O. nr.7.394/2007)
  Decizie nr.179/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităților vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic internațional (abrogat prin O. nr.6.343/2006)
  Decizie nr.181/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulația sacilor și trimiterilor poștale externe între birourile vamale (abrogat prin O. nr.6.342/2006)
  H.G. nr.344/2003 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de porumb destinat furajării animalelor
art.70
  H.G. nr.505/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.493/2002 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
art. 70
  Decizie nr.685/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale
art.49
  Decizie nr.831/2003 privind modificarea temporara a anexei la Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 685/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind importul uleiurilor minerale
art. 49
  H.G. nr.764/2003 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.366/2004)
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pieței grâului și exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz și porumb destinate furajării animalelor
art. 70
  H.G. nr.1.146/2003 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc
  H.G. nr.1.513/2003 privind mandatarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare și construire a autostrăzii Brașov-Cluj- Borș
  H.G. nr.1.521/2003 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
art. 70
  Decizie nr.71/2004 privind implementarea amendamentelor nr. 20, 21 și 22 la Convenția vamală relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenția T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979
art.100
  Decizie nr.173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operațiuni de vămuire cu produse strategice (abrogat prin O. nr.9.710/2006)
  H.G. nr.366/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.165/2005)
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.962/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
art.70
  O. nr.826/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor privind vămuirea unor categorii de mărfuri
art.49
  H.G. nr.1.182/2004 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
art.70
  H.G. nr.1.368/2004 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
art.70
  O. nr.1.289/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Metodologiei privind scutirea de la obligația garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 977/2000, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.169/2005)
art. 151 alin. (3)
  H.G. nr.2.169/2004 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005
  O. nr.1.555/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor pentru implementarea amendamentelor nr. 23 și 24 la Convenția vamală relativă la transportul internațional la mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenția T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979
art. 100
  O. nr.51/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor pentru completarea anexei la Decizia directorului general al Autorității Naționale a Vămilor nr. 173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operațiuni de vămuire cu produse strategice (abrogat prin O. nr.9.710/2006)
art. 49
  O. nr.169/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligația garantării datoriei vamale (abrogat prin O. nr.1.086/2006)
art. 151 alin. (3)
  H.G. nr.165/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.1.552/2006)
art.5 alin. (1)
  O. nr.373/2005 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind îndeplinirea formalităților vamale de import pentru mărfurile perisabile
art. 49
  O. nr.460/2005 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire (abrogat prin O. nr.6.358/2006)
art. 60
  H.G. nr.287/2005 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă (abrogat prin H.G. nr.973/2006)
art. 77 alin. (1)
  H.G. nr.415/2005 privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și Biroul vamal Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria) km 489+500 (Ostrovul Mocănașul) pentru traficul internațional de călători și mărfuri
art. 6 alin. (2)
  O. nr.1.691/2005 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire (abrogat prin O. nr.6.358/2006)
art.60
  H.G. nr.578/2005 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal pentru traficul internațional de călători și de mărfuri pe Aeroportul Oradea
art. 6 alin. (2)
  O. nr.6.351/2005 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind formalitățile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 și 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul București sau în județul Ilfov
art. 49
  O. nr.6.603/2005 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire (abrogat prin O. nr.6.358/2006)
art. 60
  O. nr.32/2006 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire informatică simplificată aplicabilă comisionarilor în vamă care desfășoară activități de curierat rapid prin aeroporturile deschise traficului internațional (abrogat prin O. nr.7.628/2006)
art. 59 și art. 60


Duminică, 29 martie 2020, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.